Chuyên đề Đánh giá hiệu quả các chương trình PR tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Du lịch Mekong

Ngày nay hoạt động PR không còn quá xa lạ với những ngƣời làm marketing của các doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên sử dụng thƣờng xuyên công tác PR và xem PR nhƣ một giải pháp hiệu quả trong các giải pháp tiếp thị thì không phải doanh nghiệp nào cũng thực hiện đƣợc. Trong quá trình cạnh tranh ngày càng gay gắt nhƣ hiện nay, việc một thƣơng hiệu có chỗ đứng tốt trong tâm trí khách hàng càng trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên nếu các doanh nghiệp biết sử dụng các hoạt động PR một cách hiệu quả vẫn có thể tạo đƣợc những ấn tƣợng đẹp nơi họ. Những chƣơng trình tài trợ nhƣ “Tiếp sức mùa thi” của Bút bi Thiên Long, hay “Ƣơm mầm tài năng” của Vinamilk, “Giai điệu tình thƣơng” của Kinh Đô Ngoài việc mang đến cho xã hội những giá trị thiết thực, thì những chƣơng trình PR nhƣ thế có ý nghĩa hết sức quan trọng trong sự nghiệp - “tìm chỗ đứng trong tâm trí khách hàng” - của những thƣơng hiệu này. Kinh doanh du lịch lữ hành cũng vậy, vấn đề PR thƣơng hiệu rất quan trọng. Nó quyết định tới sự thành bại của doanh nghiệp khi mà khách hàng chỉ đặt niềm tin vào những thƣơng hiệu đã có chỗ đứng trong ngành do nhiều yếu tố mang tính đặc thù của lĩnh vực kinh doanh. Công ty Cổ phần Đầu tƣ Xây dựng và Du lịch Mekong (Meko Travel) là một doanh nghiệp mới trong ngành, vấn đề PR là một vấn đề cực kỳ quan trọng và mang tính quyết định trong hoạt động kinh doanh. Do vậy mà thực hiện tốt hoạt động PR trong doanh nghiệp kinh doanh du lịch lữ hành cũng vậy, làm sao cho khách hàng trở thành ngƣời hâm mộ của doanh nghiệp, luôn lấy doanh nghiệp làm lựa chọn hàng đầu khi có nhu cầu du lịch. Đó chính là lý do mà tôi chọn đề tài: “Đánh giá hiệu quả các chƣơng trình PR tại Công ty Cổ phần Đầu tƣ Xây dựng và Du lịch Mekong” khi thực tập.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC