Chuyên đề Đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở công ty dệt may Hà Nội

Qua một thời gian nghiên cứu và học tập tại trường ĐH Kinh tếquốc dân tôi đã được trang bịnhững kiến thức cơbản, những lý luận vềnhiều lĩnh vực và trong đó có chuyên ngành Quản trịkinh doanh thương mại mà tôi theo học. Qua đó kết hợp với những kiến thức đã học được và có điều kiện tìm hiểu thực tếvề công việc mà chúng tôi sẽlàm trong tương lai tôi đã được đi thực tập tại công ty dệt may Hà Nội. Qua thời gian thực tập tôi đã tìm hiểu được vềvấn đềchung của công ty đó là: Với bềdày hơn 20 năm, Công ty Dệt may Hà Nội là một trong những Công ty hàng đầu của ngành Dệt May Việt Nam. Trong thời kỳbao cấp sản phẩm của Công ty đã có uy tín cao ởthịtrường miền Bắc. Ngày nay, trong nền kinh tếthịtrường, Công ty đang thực hiện những thay đổi mạnh mẽ đểthích nghi với cơchếthịtrường. Tiêu thụsản phẩm của Công ty là một trong những mặt đòi hỏi phải có chuyển biến mạnh mẽnhất. Ý thức sâu sắc được vấn đề đó, trong thời gian thực tập tốt nghiệp tại Công ty Dệt may Hà Nội, với những kiến thức đã học cùng với sựgiúp đỡnhiệt tình của giáo viên hướng dẫn và sựgiúp đỡcủa các phòng ban trong Công ty, từthực tiễn thu được vềhoạt động sản xuất kinh doanh, những vấn đềliên quan đến công tác tiêu thụsản phẩm của Công ty . Tôi mạnh dạn nghiên cứu và hoàn thành đềtài tốt nghiệp với nội dung: “Đẩy mạnh hoạt động tiêu thụsản phẩm ởCông ty Dệt May Hà Nội" Nội dung bao gồm: Chương I: Những cơsở đẩy mạnh tiêu thụsản phẩm ởCông ty Dệt May Hà Nội. Chương II: Thực trạng hoạt động tiêu thụsản phẩm ởCông ty Dệt - May Hà nội. Chương III: Phương hướng và biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụsản phẩm ởCông ty Dệt - May Hà nội những năm tới.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC