Chuyên đề Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH chè Phú Hà

Trong xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng của nền kinh tế Việt Nam đối với khu vực và Thế giới. Trong bối cảnh đó đã đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam không ngừng phấn đấu trong tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh. Một trong các hoạt động đó là hoạt động tiêu thụ nó có vai trò quyết định đối với sự thành bại của mỗi doanh nghiệp bởi vì tiêu thụ sản phẩm là khâu cuối cùng của quá trình tái sản xuất có vai trò quyết định đến việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong nền kinh tế thị trường, tiêu thụ sản phẩm không chỉ là khoa học mà còn là nghệ thuật, kỹ thuật mang tính tổng hợp. Bởi vậy để sản xuất ra sản phẩm đã khó nhưng tiêu thụ sản phẩm còn khó hơn, đòi hỏi các doanh nghiệp phải suy nghĩ, trăn trở để hoạch định chiến lược khả thi nhằm tiêu thụ sản phẩm được nhiều nhất, đạt doanh thu cao nhất và cuối cùng là thu được lợi nhuận cho doanh nghiệp. Chính vì tầm quan trọng này nên trong quá trình thực tập tại Công ty TNHH chè Phú Hà em đã lựa chọn đề tài: "Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH chè Phú Hà" làm chuyên đề tốt nghiệp của mình và nhằm giúp Công ty đẩy nhanh hoạt động tiêu thụ hơn nữa. Kết cấu đề tài gồm 3 phần: Phần I: Tổng quan về Công ty TNHH chè Phú Hà Phần II: Phân tích tình hình tiêu thụ và kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH chè Phú Hà trong những năm gần đây. Phần III: Giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ tại Công ty TNHH chè Phú Hà.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC