Chuyên đề Dậy thì – sức khỏe tình dục – sức khỏe sinh sản ở thanh thiếu niên Việt Nam

Lời nói đầu Sự phát triển của vị thành niên và thanh niên luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu ở Việt Nam cũng như nhiều quốc gia trên thế giới. đây là thế hệ quyết định đến tương lai và vận mệnh của đất nước. Ở Việt Nam, vị thành niên và thanh niên tuổi từ 14 – 25 là nhóm dân cư đông nhất, chiếm gần một phần tư dân số cả nước (khoảng trên 20 triệu người – Tổng cục Tống kê, điều tra dân số và nhà ở năm 2009). Việc nắm bắt được những đặc điểm cơ bản liên quan đến đời sống xã hội, thái độ, nguyện vọng, những thách thức trong sự phát triển của nhóm dân số này là điều hết sức quan trọng. Trong khuôn khổ Dự án phòng chống hIV/AIDS cho Tanh niên, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (TcDS-KhhGđ) và Tổng cục Tống kê đã thực hiện cuộc điều tra quốc gia về Vị thành niên và Tanh niên Việt Nam (Survey Assessment of Vietnamese youth- gọi tắt là SAVy) lần thứ 2.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC