Chuyên đề Giải pháp hoàn thiện bộ máy quản lý của tổng công ty đường sông Miền Bắc theo mô hình công ty mẹ, công ty con

Các Tổng công ty 90 và 91 được hình thành trong một bối cảnh kinh tế tập trung mà Nhà nước trực tiếp điều hành. Cơ chế này đã gây dựng cho Việt Nam một số cơ cấu kinh tế, thương mại, công nghiệp, kỹ thuật với một logic quản lý nhất định. Hiện nay, trong cơ chế kinh tế thị trường đòi hỏi những thay đổi mà sự tự chủ, chủ động của các Tổng Công ty nói trên là điều rất cấp thiết. Trong thời đại công nghệ thông tin, toàn cầu hóa của nền kinh tế thế giới, những quyết định chiến lược cho sự thành bại của các doanh nghiệp lớn cần có tính chất nhanh nhạy của Ban Giám đốc thì trình tự tổ chức và xét duyệt cũng như cơ cấu bộ máy quản lý hiện nay trong mô hình Tổng công ty 90 và 91 có nhiều bất cập. Đó là những bất cập về hệ thống và thực chất. Có sự bất cập về tính hệ thống vì tính chất của các mối quan hệ tổ chức trong mô hình Tổng công ty 90 và 91 là “chủ quản và liên quan” đan chéo rườm rà. Còn sự bất cập về tính thực chất phát sinh là vì chủ thể phê duyệt, quyết định có thể không nắm vững được sự biến động phức tạp của tác nghiệp và kinh tế. Những quyết định đó mang nặng yếu tố hành chính, hay đòi hỏi sự chỉn chu, an toàn, ổn định, trọn vẹn mà logic hoạt động của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường khó thoả mãn được trình tự, luận chứng xin duyệt đó. Yếu tố hành chính đó kéo theo sự thiếu linh hoạt, nhạy bén trước những biến động của nền kinh tế trong bối cảnh toàn cầu hóa đang diễn ra hết sức mạnh mẽ mà đất nước ta cũng không thể nằm ngoài xu thế đó. Trong những năm gần đây, giải pháp chuyển đổi từ mô hình Tổng công ty sang mô hình Công ty mẹ - Công ty con (mô hình tập đoàn doanh nghiệp tại các nước kinh tế phát triển) được xem như là một bước đột phá về cơ cấu tổ chức cho các Tổng Công ty 90 và 91. Mô hình Công ty mẹ - Công ty con là giải pháp để tạo tiền đề cho sách lược xã hội hoá triệt để các khâu tác nghiệp kinh tế không thuộc diện an ninh quốc gia. Và thực tế thí điểm thực hiện tại một số tổng công ty đã cho thấy: mô hình Công ty mẹ - công ty con đã tạo ra một loại hình tổ chức doanh nghiệp mới, phù hợp với cơ chế thị trường và xu hướng phát triển của các doanh nghiệp Việt Nam. Sự thay đổi quan trọng nhất mà mô hình Công ty mẹ - Công ty con đem lại là mô hình này đã xóa bỏ được tư duy quản lý bằng mệnh lệnh hành chính thay vào đó là sự quản lý bằng mệnh lệnh kinh tế. Trong đó, công ty mẹ sẽ thực hiện quyền chi phối thông qua nguồn vốn góp, khả năng bảo lãnh cho các công ty con bằng nguồn vốn và uy tín của mình. Chính vì vậy, để nâng cao hiệu quả hoạt động của mình và phù hợp với xu thế phát triển chung của nền kinh tế trong điều kiện hiện nay, Tổng công ty Đường sông Miền Bắc đang nghiên cứu để chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con. Vì những lý do trên, cùng với mong muốn để chuyên đề thực tập của mình có thể trở thành tài liệu có ích đối với Tổng công ty đường sông Miền Bắc nên tôi đã chọn đề tài nghiên cứu: “Giải pháp hoàn thiện bộ máy quản lý của Tổng công ty đường sông Miền Bắc theo mô hình công ty mẹ - công ty con”. Kết cấu của chuyên đề bao gồm : Chương I : Khái quát về Tổng công ty đường sông Miền Bắc Chương II : Tình hình tổ chức bộ máy quản lý của Tổng công ty đường sông Miền Bắc. Chương III : Một số giải pháp hoàn thiện bộ máy quản lý của Tổng công ty đường sông Miền Bắc theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC