Chuyên đề Giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần vật liệu xây dựng bưu điện

Trong giai đoạn nền kinh tế toàn cầu đang khủng hoảng như hiện nay, tất cả các doanh nghiệp đều đang phải đối mặt những khó khăn và thách thức rất lớn của nền kinh tế.Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện cũng không phải là ngoại lệ. Để có thể đứng vững và phát triển trên thị trường đầy cạnh tranh, đòi hỏi Công ty phải có một chiến lực đúng đắn và một nguồn lực dồi dào, đặc biệt là nguồn nguồn lực nhân sự. Một doanh nghiệp cho dù có nguồn tài chính phong phú lớn mạnh cũng chỉ là vô nghĩa khi thiếu yếu tố con người. Con người sẽ biến những máy móc thiết bị hiện đại phát huy có hiệu quả hoạt động của nó trong việc tạo ra sản phẩm. Nói đến con người trong một tổ chức không phải là một con người chung chung mà là nói tới số lượng và chất lượng hay chính là năng lực phẩm chất, công suất, hiệu quả làm việc của người lao động. Tất cả các hoạt động trong một doanh nghiệp đều có sự tham gia trực tiếp hay gián tiếp của con người, nếu doanh nghiệp tạo lập sử dụng tốt nguồn này thì đó là một lợi thế rất lớn so với các doanh nghiệp khác trên thị trường. Công việc đầu tiên trước hết để có một đội ngũ lao động chất lượng là việc tuyển dụng. Công việc tuyển dụng có hiệu quả thì đó mới là cơ sở để có đội ngũ lao động giỏi.Tuy nhiên hiện nay chưa có nhiều công ty làm tốt công tác này. Chính vì l‎y do đó em đã quyết định nghiên cứu đề tài “ Giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện”.Hơn nữa, là một sinh viên sắp ra trường nghiên cứu đề tài này cũng là để cơ hội cho chính mình khi xin việc trong thời gian tới. Nội dung đề tài gồm 3 chương: Chương I: Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện Chương II:Thực trạng công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện. Chương III: Giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC