Chuyên đề Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới của công ty chứng khoán Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (AGRISECO)- Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

Trải qua hơn 10 năm phát tri ển, Thị trường chứng khoán Việt Nam đã và đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, được xem là kênh huy động vốn trung và dài hạn đầy tiềm năng của các doanh nghiệp. Luôn song hành cùng những thăng trầm của thị trường, các công ty chứng khoán là một trong những trung gian không thể thiếu cho sự tồn tại và phát triển của thị trường. Dưới sự quản lý của Ủy ban chứng khoán nhà nước, các công ty chứng khoán ngày nay đang nỗ lực hết mình cho ra đời các dịch vụ để có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của các nhà đầu tư, bên cạnh đó việc cải thiện hiệu quả các hoạt động chính vẫn được xem là cốt lõi trong tầm nhìn chiến lược của mỗi một công ty chứng khoán trong tình hình cạnh tranh gay gắt như hiện nay. Thật vậy, gắn liền với sự tồn tại của một công ty chứng khoán đó là hoạt động môi giới, hoạt động này ảnh hưởng lớn tới quá trình hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán nói chung và của CTCK nói riêng. Môi giới chứng khoán không chỉ đem lại lợi ích cho nhà đầu tư, cho bản thân CTCK mà còn mang lại lợi ích cho sự phát triển của thị trường chứng khoán. Vậy làm thế nào để có thể nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới? Chính vì lý do đó trong quá trình thực tập tại Công ty chứng khoán Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam- chi nhánh tp. Hồ Chí Minh em đã chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới của công ty chứng khoán Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (AGRISECO)- chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.” làm đối tượng nghiên cứu cho chuyên đề tốt nghiệp của mình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC