Chuyên đề Giải pháp nâng cao hiệu quả nhập khẩu điện thoại di động của tổng công ty Viettel

Nhìn lại hơn 24 năm đổi mới, nước Việt Nam ta đã có nhiều thay đổi đáng kể đó là đời sống nhân dân đã được cải thiện một cách đáng kể, các doanh nghiệp trong nước đã và đang thích nghi được với nền kinh tế thị trường có sự quản lý điều tiết của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, cơ cấu kinh tế cũng thay đổi theo hướng tăng tỷ trọng trong công nghiệp và dịch vụ. Với xu hướng toàn cầu hóa,hợp tác hóa các quốc gia đang dần xích lại gần nhau.Để có được một hướng đi đúng đắn,việc phát triển thương mại quốc tế là một trong những lĩnh vực hoạt động có vai trò mũi nhọn quan trọng trong việc hội nhập vào nền kinh tế thế giới.Trong hoạt động thương mại quốc tế thì nhập khẩu đóng vai trò hết sức quan trọng.Bất kể một quốc gia nào cũng không thể cung cấp đầy đủ các mặt hàng mà nhu cầu trong nước đặt ra,vì vậy việc nhập khẩu giúp con người thực hiện được các sản phẩm đa dạng và phong phú từ các quốc gia,giúp kinh tế các nước phát huy được lợi thế so sánh,tiềm lực tiềm năng sẵn có của các quốc gia. Tổng công ty viễn thông quân đội Viettel tham gia vào thị trường thương mại quốc tế cũng đã góp một phần lớn vào việc thúc đẩy kinh doanh XNK của Việt Nam.Viettel kinh doanh trên rất nhiều lĩnh vực,và trong các lĩnh vực kinh doanh ấy thì lĩnh vực nhập khẩu là một lĩnh vực mang lại rất nhiều lợi nhuận cho công ty.Đã nói kinh doanh thì phải có lãi,và việc nâng cao hiệu quả kinh doanh là một điều tất yếu.Chính vì thế trong phát triển nhập khẩu thì công ty rất quan tâm đến nâng cao hiệu quả nhập khẩu hàng hóa.Trong lĩnh vực nhập khẩu thì tổng công ty chủ yếu là nhập khẩu điện thoại di động,vật tư thiết bị cho các dự án di động,PSTN,mạng truyền dẫn.Tổng công ty được đánh giá là có nhiều triển vọng và đang hoạt động kinh doanh rất tốt.Đây cũng là nguyên nhân mà em chọn tổng công ty làm nơi thực tập để học hỏi kinh nghiệm cũng như những kiến thức chuyên môn. Từ thực tế trên,sau thời gian thực tập tại tổng công ty Viettel,với mong muốn đóng góp những ý kiến giúp công ty hoàn thiện và nâng cao hơn trong lĩnh vực kinh doanh nhập khẩu cũng như các hoạt động kinh doanh khác của công ty trong thời gian tới,em mạnh dạn chọn đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả nhập khẩu điện thoại di động của tổng công ty Viettel” làm báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình. *Đối tượng nghiên cứu: Hiệu quả hoạt động nhập khẩu điện thoại di động của tổng công ty Viettel *Phạm vi nghiên cứu: Không gian: Trong tổng công ty Viettel *Mục đích nghiên cứu: Đề ra được các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty cũng như các hoạt động kinh doanh khác trong thời gian tới. *Phương pháp nghiên cứu: Phân tích so sánh,đi từ lý luận đến thực tiễn,phương pháp duy vật biện chứng và lịch sử *Kết cấu của đề tài: Ngoài phần mở đầu và kết luận thì bài báo cáo gồm có 3 chương Chương 1: Lý luận chung về nhập khẩu và nâng cao hiệu quả nhập khẩu của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường Chương 2: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu của công ty Viettel Chương 3: Phương hướng,mục tiêu và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả nhập khẩu của công ty trong thời gian tới

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC