Chuyên đề Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cơ khí Ngô Gia Tự

Sau khi chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường, bên cạnh số ít các doanh nghiệp Nhà nước không được hỗ trợ hoặc bị cắt giảm sự hỗ trợ của Nhà nước đã nhanh chóng thích nghi với điều kiện sản xuất và kinh doanh mới, hầu hết các doanh nghiệp còn lại đều rơi vào tình trạng khó khăn hoặc đi đến phá sản. Các doanh nghiệp này sau khi không được nhà nước hỗ trợ đã đánh mất sự tự chủ trong kinh doanh của mình, đặc biệt là sự tự chủ về vốn kinh doanh. Điều đó khiến cho các doanh nghiệp trở nên lúng túng, khả năng thanh toán thấp, không tạo được các lợi thế trong kinh doanh đây chính là nguyên nhân gây ra sự yếu kém và dẫn đến phá sản của các doanh nghiệp. Có thể thấy trong một doanh nghiệp, vốn là nhân tố quan trọng trong quá trình đầu tư sản xuất kinh doanh; nguồn vốn và việc sử dụng nguồn vốn là một vấn đề hết sức quan trọng, nó ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong ngắn cũng như dài hạn, là khâu trọng điểm trong công tác tài chính doanh nghiệp. Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của nguồn vốn và việc sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, xuất phát từ thực tế khi thực tập tại công ty cơ khí Ngô Gia Tự, cùng với những kiến thức lý luận đã được trang bị tại ghế nhà trường, em quyết định chọn đề tài chuyên đề “ Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cơ khí Ngô Gia Tự ”. Với những nghiên cứu và đề xuất cá nhân, em mong muốn được góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại các doanh nghiệp hiện nay. Chuyên đề được chia làm 3 chương: Chương 1: Tổng quan chung về công ty cơ khí Ngô Gia Tự Chương 2: Thực trạng về vốn lưu động và tình hình sử dụng vốn lưu động tại công ty cơ Khí Ngô Gia Tự. Chương 3: Những giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cơ khí Ngô Gia Tự.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC