Chuyên đề Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty thiết bị điện thoại

Đất nước đang đổi mới từng ngày, con người cũng luôn luôn đổi mới, doanh nghiệp càng không thể nằm ngoài sự thay đổi thống nhất đó. Trước là biểu hiện của nền kinh tế nhỏ hẹp, ít năng động. Các doanh nghiệp luôn sản xuất cái mà mình có, ít khi sản xuất cái mà thị trường cần. Hầu như những yếu tố quan trọng tạo nên kết quả kinh doanh có lợi cho doanh nghiệp ít được quan tâm để ý. Chính vì vậy, vốn và việc sử dụng vốn như thế nào cũng nằm trong quy luật đó. Giờ đây, nền kinh tế thị trường đã đúc kết nên nhiều kinh nghiệm quý báu cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần. Không phải đơn thuần sản xuất cái gì, sản xuất như thế nào và sản xuất để cho ai. Đó chỉ như là bài toán đầu tiên cần giải cho các doanh nghiệp khi bước vào một kho tàng các bài toán đồ sộ với hàng trăm, hàng ngàn những phép tính logic, khó khăn nhưng thú vị, mà kết quả đạt được là lợi ích đặt ra của doanh nghiệp. Thương trường luôn luôn chọn lọc và đào thải các doanh nghiệp. Nó không chấp nhận những doanh nghiệp không có kế hoạch làm ăn năng động, ì ạch, không biết tự đổi mới mình. Nhưng ngược lại, nó thúc đẩy, khuyến khích các doanh nghiệp chăm chỉ, tích cực xoay sở với những bài toán khó, tìm ra lời giải tối ưu cho những bài toán kinh tế đó. Việc có được vốn như thế nào đã không dễ, việc sử dụng vốn như thế nào lại càng là vấn đề khó hơn. Vấn đề sử dụng vốn như thế nào cho hiệu quả từ trước tới nay luôn là bài toán làm đau đầu các nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Có những doanh nghiệp lớn, với những hiểu biết đi trước của mình, với quy mô hoạt động và quy mô tài sản lớn, đã thành lập riêng một trung tâm, một phòng, ban chuyên trách với những cán bộ chuyên môn giỏi đảm nhiệm, quản lý về tài chính doanh nghiệp, trong đó có hoạt động về sử dụng vốn. Với tầm nhìn chiến lược cần có như hiện nay, các doanh nghiệp trung bình và nhỏ dần dần cũng không thể không xây dựng cho mình một phòng ban như vậy. Trong văn kiện đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ IX, Đảng ta đã khẳng định phát triển nền kinh tế nước ta theo nền kinh tế thị trường có sự định hướng xã hội chủ nghĩa. Mặt khác trong bối cảnh hiện nay, khi mà xu hướng quốc tế hoá đang ngày càng phát triển, sự khan hiếm các nguồn lực ngày càng gia tăng, nhu cầu và thị hiếu tiêu dùng luôn luôn biến đổi làm cho môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng phức tạp và chứa đựng nhiều rủi ro thì việc nghiên cứu và đề ra các “giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Thiết bị điện thoại” là hết sức cần thiết. Nhất là trong thời điểm hiện nay, khi mà Tổng công ty Bưu chính viễn thông có chủ trương cổ phần hoá Công ty Thiết bị điện thoại. Mục đích nghiên cứu của chuyên đề là áp dụng những kiến thức về kinh tế và thông qua thực tiễn nhằm đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Thiết bị điện thoại. Do đó, đối tượng nghiên cứu trong chuyên đề chính là hiệu quả sử dụng vốn, và phạm vi nghiên cứu, ở đây, là Công ty Thiết bị điện thoại. Chuyên đề được hoàn thành dựa trên các phương pháp nghiên cứu như phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp thống kê, phương pháp phân tích kinh tế. Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của chuyên đề được chia làm ba chương như sau: Chương I: Vốn và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Chương II: Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Thiết bị điện thoại. Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Thiết bị điện thoại.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC