Chuyên đề Giải pháp nhằm chấm dứt tình trạng không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông của học sinh THPT hiện nay

Nghiên cứu khoa học chân chính không thể thiếu tri thức và ngọn lửa của lòng say mê. Bên cạnh đó, sự giúp đỡ của mọi người xung quanh có ý nghĩa vô cùng quan trọng . Trong quá trình nghiên cứu thực hiện ý tưởng, chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ của cơ quan, đơn vị sau: - Trường THPT Nhị Chiểu, huyện Kinh Môn, Hải Dương - Trường THPT Kinh Môn II, huyện Kinh Môn, Hải Dương - Trường THPT Trần Quang Khải, huyện Kinh Môn, Hải Dương Nhóm tác giả chúng tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu các nhà trường, các thầy cô giáo và các bạn học sinh đã nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện cho chúng tôi thực hiện đề tài này.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC