Chuyên đề Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH xây dựng Đông Triều

Trong những năm qua, Đảng và nhà nước đã thực hiện chính sách mở cửa, nền kinh tế nước ta đã có nhiều biến đổi, đặc biệt kể từ khi nước ta tham gia vào tổ chức thương mại thế giới WTO, kinh tế Việt Nam đang có những bước chuyển mình đi lên cùng nền kinh tế thế giới và thực tế cho thấy đó là môt xu thế khách quan, đang diễn ra mang tính toàn cầu mà không một quốc gia,một tập đoàn kinh tế hay môt công ty nào lại không tính đến chiến lược kinh doanh của mình. Đó là xu thế quốc tế hoá đang diễn ra mạnh mẽ,nền kinh tế thế giới phát triển xu thế toàn cầu hoá, đem lại sức mạnh về tài chính ,tận dụng công nghệnhằm làm giảm chi phí cho đầu tư nghiên cứu phát triển,nâng cao chất lượngsản phẩm nhờ ứng dụng thành quả khoa học của các nước đi trước. Xu hướng toàn câu hoá là điều kiện thuận lợi cho phát triển mạnh mẽ cả hình thức, qui mô và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Viêt Nam, nhưng cũng đầy thách thức khi nước ta mới tham gia vào tổ chức thương mại thế giới,khi năng lực cạnh tranh,trình độ tổ chức,trình độ quản lý còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó việc tổ chức và sử dụng vốn kinh doanh có tác động rất lớn đến chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành tăng hay giảm, vì thế nó ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó việc nâng cao hiệu quả tổ chức và sử dụng vốn kinh doanh là vấn đề đang được tất cả các doanh nghiệp quan tâm. Ngay nay, với sự tiến bộ không ngừng của khoa học kỹ thuật và công nghệ cộng với sự cạnh tranh trong nền kinh tế ngày càng gay gắt. Do vậy để khẳng định vị thế của mình trong nền kinh tế thì nhu cầu về vốn cho việc mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng lớn. Trong nền kinh tế hiện nay hiệu quả sử dụng vốn đầu tư cho sản xuất kinh doanh chịu sự tác động của nhiều nhân tố khác nhau như: Chính sách, chế độ quản lý của nhà nước, việc bố trí cơ cấu vốn đầu tư và không thể không kể đến tài năng trí tuệ của người lãnh đạo doanh nghiệp Vì thế công tác tổ chức, quản lý bảo tòan và sử dụng vốn sao cho có hiệu quả có ý nghĩa vô cùng quan trọng nó quyết định trước tiên đến sự tồn tại tiếp đó là tới sự tăng trưởng phát triển của doanh nghiệp, là điều kiện tiên quyết giúp doanh nghiệp khẳng định được vị thế của mình trong nền kinh tế thị trường. Điều đó khẳng định hơn nữa tầm quan trọng của việc tạo lập, bảo toàn và sử dụng vốn sao cho có hiệu quả đối với các doanh nghiệp hiện nay. Đây cũng là vấn đề bức xúc được các doanh nghiệp hiện nay chú trọng quan tâm. Nhận thức được tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn kinh doanh kết hợp với quá trình thực tập tại Công ty TNHH xây dựng Đông Triều. Em xin đi sâu nghiên cứu và hoàn thành chuyên đề "Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH xây dựng Đông Triều" Mục đích nghiên cứu của đề tài này là trên cơ sở thực tế tình hình tổ chức sử dụng vốn kinh doanh của Nhà máy hiện nay để thấy được những mặt đã đạt được cần phát huy đồng thời cũng thấy được những tồn tại cần khắc phục, từ đó đưa ra những biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn kinh doanh của Công ty. Nội dung của chuyên đề này gồm 3 chương: Phần 1: Giới thiệu chung về công ty TNHH xây dựng Đông Triều Phần 2: Thực trạng vốn và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty TNHH xây dựng Đông Triều. Phần 3: Một số giải pháp kinh tế tài chính nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH xây dưng Đông Triều .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC