Chuyên đề Hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng và thương mại Bắc Nam

(Bản scan) Trong những năm gần đây, cùng với sự đổi mới kinh tế, hệ thống cơ sở hạ tầng của nước có sự phát triển đáng kể trong đó có sự đóng góp của ngành xây dựng cơ bản - một ngành mũi nhọn thu hút khối lượng vốn đầu tư của nền kinh tế.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC