Chuyên đề Hoàn thiện công tác lập kế hoạch chiến lược tại công ty cổ phần tấm lợp Đông Anh

Hiện tại ở Việt Nam ngày càng có nhiều doanh nghiệp mới được thành lập. Kinh tế nước ta hội nhập ngày càng sâu rộng với kinh tế thế giới, đặc biệt là khi Việt Nam trở thành một thành viên chính thức của Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Điều này không chỉ tạo ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp mà còn cả những thách thức to lớn. Đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường, quản lý doanh nghiệp như thế nào cho hiệu quả là một bài toán khó đối với tất cả các doanh nghiệp. Một trong những nội dung quan trọng của quản trị doanh nghiệp chính là công tác lập kế hoạch cho các hoạt động sản xuất kinh doanh. Công tác này có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến sự thành bại của một doanh nghiệp. Công ty cổ phần Tấm lợp - Vật liệu xây dựng Đông Anh (sau đây gọi tắt là Công ty Tấm lợp Đông Anh) là một doanh nghiệp hàng đầu của miền Bắc sản xuất sản phẩm tấm lợp A.C, với lịch sử hình thành và phát triển tương đối lâu dài. Đi lên là một doanh nghiệp Nhà nước, các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn gắn với công tác lập kế hoạch theo từng giai đoạn. Do chuyển sang Công ty cổ phần, môi trường sản xuất kinh doanh cũng có nhiều thay đổi, do đó vai trò công tác lập kế hoạch lại càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Trong thời gian thực tập tại Công ty Tấm lợp Đông Anh, qua tìm hiểu và nghiên cứu em nhận thấy, công ty đã có rất nhiều cố gắng để việc lập kế hoạch thực sự giúp ích cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, công tác này tại công ty cũng còn bộc lộ nhiều hạn chế, làm giảm hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh đó. Do đó, bằng kiến thức của mình trong suốt quá trình học tập tại trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân em đã lựa chọn viết đề tài: “Hoàn thiện công tác lập kế hoạch chiến lược tại Công ty cổ phần Tấm lợp Đông Anh” cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình. 1. Đối tượng của đề tài: Nghiên cứu công tác lập kế hoạch tại CtyCP Tấm lợp – VLXD Đông Anh 2. Phạm vi của đề tài: Thời gian khảo sát từ năm 2002 trở lại đây. 3. Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp điều tra - Phương pháp tư vấn - Phương pháp thống kê và so sánh 4. Mục đích nghiên cứu của đề tài: Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng công tác lập kế hoạch tại Công ty Tấm lợp Đông Anh, đề tài đưa ra những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó, từ đó đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác lập kế hoạch tại Công ty. Chuyên đề gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về Công ty cổ phần Tấm lợp - Vật liệu xây dựng Đông Anh. Chương 2: Thực trạng công tác lập kế hoạch chiến lược tại Công ty cổ phần Tấm lợp - Vật liệu xây dựng Đông Anh. Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập kế hoạch chiến lược tại Công ty cổ phần Tấm lợp - Vật liệu xây dựng Đông Anh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC