Chuyên đề Hoàn thiện công tác trảlương tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn quận 9

Tiền lương đang là một vấn đềcấp bách hiện nay và được các doanh nghiệp quan tâm hàng đầu. Đối với người lao động, tiền lương là phần thu nhập chủyếu ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của họ. Nếu doanh nghiệp lựa chọn hình thức trả lương hợp lý sẽtạo động lực cho người lao động thực hiện tốt công việc, làm việc nhiệt tình và không ngừng nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm. Ngược lại, nếu doanh nghiệp lựa chọn hình thức trảlương không hợp lý sẽkhông tạo được động lực làm việc cho người lao động làm cho năng suất lao động của người lao động giảm sút ảnh hưởng tới kết quảsản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy lựa chọn một hình thức trảlương hợp lý đang là vấn đềquan tâm hàng đầu của các nhà quản lý doanh nghiệp. Nhận thức rõ được vai trò quan trọng của tiền lương và những hạn chếtrong công tác trảlương tại một sốdoanh nghiệp, chúng tôi đã lựa chọn đềtài:“ Hoàn thiện công tác trảlương tại chi nhánh NHNN & PTNN Quận 9“ làm đềtài nghiên cứu của nhóm. ™ Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu hệthống lý thuyết vềtiền lương; Đánh giá thực trạng công tác trả lương tại chi nhánh NHNN & PTNN Quận 9; Đưa ra các kiến nghịvà các giải pháp đểhoàn thiện công tác trảlương tại chi nhánh. ™ Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu công tác trảlương cho cán bộcông nhân viên tại các phòng ban nghiệp vụ, các phòng giao dịch trực thuộc chi nhánh NHNN & PTNN Quận 9 trong năm 2008, một thời gian ngắn sau khi chi nhánh được thành lập. ™ Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu là phương pháp kết hợp giữa nghiên cứu lý luận và khảo sát thực tiễn dùng lý luận phân tích đối chiếu thực tiễn đểcó những kết luận sát thực. Nguồn sốliệu chủyếu là sốliệu thứcấp (Tài liệu của công ty, các tài liệu được công bố )

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC