Chuyên đề Hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch sản xuất tại nhà máy số 2 công ty cổ phần thiết bị bưu điện

Kế hoạch sản xuất là một nội dung không thể thiếu trong hoạt động quản lí sản xuất của bất cứ doanh nghiệp nào. Nó góp phần giúp doanh nghiệp thỏa mãn tốt nhất nhu cấu thị trường trên cơ sở sử dụng tối ưu các yếu tố sản xuất đầu vào. Cũng giống như các kế hoạch khác quy trình kế hoạch sản xuất bao gồm các bước: xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch, đánh giá thực hiện kế hoạch trong đó xây dựng kế hoạch là khâu mở đầu có ý nghĩa quyết định đến công tác kế hoạch hóa sản xuất . Sau một thời gian thực tập tại Nhà máy số 2 – Công ty cổ phần thiết bị bưu điện em nhận thấy hoạt động xây dựng kế hoạch sản xuất của Nhà máy trong thời gian qua tuy đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận song vẫn còn một số hạn chế . Trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt, ngày càng có nhiều doanh nghiệp tham gia vào sản xuất, kinh doanh các sản phẩm bưu điện, để nâng cao khả năng cạnh tranh của mình đòi hỏi Nhà máy phải đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất, không ngừng đa dạng hóa sản phẩm, cung cấp sản đúng thời hạn hợp đồng, Công tác xây dựng kế hoạch sản xuất càng có ý nghĩa quan trọng trong việc quản trị sản xuất và thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh của Nhà máy, vì vậy em đã đi sâu tìm hiểu và chọn đề tài “Hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch sản xuất tại Nhà máy số 2 – Công ty cổ phần thiết bị bưu điện”. Trong chuyên đề này em sẽ phân tích thực trạng công tác xây dựng kế hoạch sản xuất cuả Nhà máy, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác này của Nhà máy. Ngoài phần mở đầu và kết luận chuyên đề gồm 3 phần, mỗi phần là một chương, cụ thể như sau: + Chương 1: Tổng quan về Nhà máy số 2 – Công ty cổ phần thiết bị bưu điện. + Chương 2: Thực trạng công tác xây dựng kế hoạch sản xuất tại Nhà máy số 2 – Công ty cổ phần thiết bị bưu điện. + Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch sản xuất của Nhà máy số 2 – Công ty cổ phần thiết bị bưu điện.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC