Chuyên đề Hoàn thiện giải pháp marketing - mix nhằm phát triển thị trường nước khoáng của công ty cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo

Nền kinh tế nước ta đã chuyển từ nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong một thời gian chưa phải là dài. Đây là một quá trình lâu dài và phức tạp, đòi hỏi phải có những nhận thức, những bước đi thích hợp để tìm hiểu, chiếm lĩnh và mở rộng thị trường đối với mọi công ty, doanh nghiệp hay tổ chức cá nhân nào. Cùng với tiến trình phát triển kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay. Để nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng cường khả năng cạnh tranh, các công ty phải có khả năng nhận thức lý thuyết và thực hành Marketing vào kinh doanh. Thực tế cho thấy các công ty muốn tồn tại và phát triển thì việc áp dụng các chiến lược Marketing vào kinh doanh là yếu tố rất quan trọng giúp họ thành công trong kinh doanh. Một trong những chính sách Marketing được các công ty áp dụng để đạt được lợi thế cạnh tranh là hệ thống Marketing hỗn hợp mà các doanh nghiệp có thể sử dụng để tác động vào thị trường mục tiêu của mình. Chính vì vậy mà trên cơ sở lý thuyết và thực tiễn hoạt động Marketing của công ty SXKDXNK Bình Minh em đã chọn đề tài : “Hoàn thiện giải pháp marketing- mix nhằm phát triển thị trường nước khoáng của công ty Cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo” làm chuyên đề tốt nghiệp. Nội dung của chuyên đề gồm: Chương I: Thực trạng hoạt động marketing hỗn hợp đối với sản phẩm nước khoáng Vĩnh Hảo của công ty Cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo trong thời gian qua. Chương II: Một số giải pháp Marketing nhằm hoàn thiện hoạt động marketing hỗn hợp đối với sản phẩm nước khoáng của công ty Cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC