Chuyên đề Hoàn thiện hoạt động phân tích tài chính tại công ty TNHH Nhà nước một thành viên thương mại và xuất nhập khẩu Viettel

Hoạt động phân tích tài chính là một hoạt động quan trọng trong công ty. Tất cả các hoạt động kinh doanh đều ảnh hưởng tới tình hình tài chính của doanh nghiệp. Ngược lại tình hình tài chính tốt hay xấu lại có tác động thúc đẩy hoặc kìm hãm quá trình kinh doanh. Do đó, để phục vụ cho công tác quản lý hoạt động kinh doanh có hiệu quả các nhà quản trị cần phải thường xuyên tổ chức phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp cho tương lai. Bởi vì thông qua việc tính toán, phân tích tài chính cho ta biết những điểm mạnh và điểm yếu về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như những tiềm năng cần phát huy và những nhược điểm cần khắc phục. Qua đó các nhà quản lý tài chính có thể xác định được nguyên nhân gây ra và đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính cũng như tình hình hoạt động kinh doanh của đơn vị mình trong thời gian tới. Xuất phát từ ý tưởng trên cùng với những kiến thức thực tế em đã tìm hiểu được về hoạt động phân tích tài chính trong thời gian thực tập tại công ty TNHH nhà nước một thành viên Thương Mại và Xuất Nhập Khẩu Viettel, em quyết định chọn đề tài “ Hoàn thiện hoạt động phân tích tài chính tại công ty TNHH nhà nước một thành viên Thương Mại và Xuất Nhập Khẩu Viettel” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp. Chuyên đề của em gồm những phần chính sau Chương 1: Những vấn đề cơ bản về hoạt động phân tích tài chính doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng hoạt động phân tích tài chính tại công ty TNHH nhà nước 1 thành viên Thương Mại và Xuất Nhập Khẩu VIETTEL Chương 3: Một số biện pháp hoàn thiện hoạt động phân tích tài chính tại công ty Thương Mại và Xuất Nhập Khẩu VIETTEL

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC