Chuyên đề Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ và thương mại Hà Phương

Hiện nay, nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển, cuộc sống ngày càng được nâng cao, các sản phẩm tiêu dùng ngày càng được ưa chuộng và tăng cường sử dụng. Nắm bắt xu hướng đó, Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ và thương mại Hà Phương đã thành lập với lĩnh vực kinh doanh cụ thể là phân phối hàng tiêu dùng. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, phòng tài chính kế toán đã tạo ra sự trợ giúp đắc lực cho các quyết định kinh doanh của ban lãnh đạo của Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ và thương mại Hà Phương, đặc biệt là kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Do đó, em đã lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ và thương mại Hà Phương” để nghiên cứu chuyên đề. Bài chuyên để của em ngoài phần mở đầu và kết luận thì bao gồm 3 chương: CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ DOANH THU, CHI PHÍ CỦA CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ PHƯƠNG CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ PHƯƠNG CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ, KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ PHƯƠNG

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC