Chuyên đề Hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích lao động, tiền lương tại công ty cổ phần xuất khẩu lao động thương mại và du lịch VINAMOTOR TTLC

Theo đường lối đổi mới của đảng và nhà nước để phát triển nền kinh tế Việt Nam theo hướng nền kinh tế hành hoá nhiều thành phần , vận động theo cơ chế thị trường , có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa đã khuyến khích nhiều thành phần kinh tế tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh . Hơn 10 năm qua nền kinh tế xã hội của nước ta đã có những chuyển biến mạnh mẽ và đạt được những thành tựu quan trọng như : ngăn chặn được suy thoái , có mức tăng trưởng khá , kìm chế được lạm phát , thu nhập quốc dân liên tục tăng trong những năm gần đây . Trong bối cảnh đó có nhiều doanh nghiệp đạt được những thành công cao trong chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của mình , cũng có những doanh nghiệp chưa đạt được mục tiêu phát triển do hoạch định hệ thống sản xuất kinh doanh chưa thích ứng , đồng thời chưa tìm được phương thức quản lý hữu hiệu và phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp . Trong các chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp , yếu tố con người luôn được đặt lên ở vị trí hàng đầu . Và tiền lương , tiền thưởng là yếu tố vật chất quan trọng , kích thích người lao động trong việc tăng năng suất lao động , hạ giá thành sản phẩm , động viên người lao động nâng cao trình độ nghề nghiệp , cải tiến kỹ thuật , hợp lý các khâu trong quá trình sản xuất , tiết kiệm nguyên vật liệu gắn trách nhiệm của người lao động đối với công việc Để đạt được hiệu quả cao trong lao động góp phần thúc đẩy sự phát triển của xã hội , vấn đề trả công lao động đã không tồn tại trong một phạm vi của doanh nghiệp , công ty mà nó trở thành vấn đề xã hội mà nó cần được nhà nước quan tâm , giải quyết . Mặt khác , vấn đề trả công lao động còn góp phần quan trọng trong việc sắp xếp ổn định lao động trong toàn xã hội . Tuy nhiên vấn đề trả công lao động phải gắn liền với quy luật phân phối theo lao động , nếu lạm dụng khuyến khích người lao động thông qua việc trả công lao động sẽ phản lại tác dụng và gây ra sự chênh lệch về thu nhập trong xã hội giữa các loại lao động và các doanh nghiệp , mỗi công ty hiện nay luôn đặt ra câu hỏi nên áp dụng hình thức trả công lao động như thế nào cho phù hợp với tổ chức đặc đIểm sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp , mỗi công ty đó có thể phát huy tiềm lực tối đa hiện có cũng như kích thích người lao động hăng say , hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao . Hiểu được tầm quan trọng của kế toán tiền lương , quản lý lao động ở doanh nghiệp nên em đã mạnh dạn viết chuyên đề “ Hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích lao động , tiền lương “ tại công ty Cổ phần xuất khẩu lao động thương mại và du lịch VINAMOTOR –TTLC . Trong quá trình học tập ở trường với mong muốn nâng cao kiến thức đã học đồng thời để nắm bắt thực hiện giúp cho công tác quản lý và hạch toán . Sau thời gian thực tập ở công ty Cổ phần xuất khẩu lao động thương mại và du lịch VINAMOTOR –TTLC em đi sâu vào nghiên cứu tìm hiêu đề tài . Tuy với đề tài vô cùng rộng lớn này trong phạm vi hiểu biết của mình em sẽ không thể tránh khỏi những thiếu sót , em rất mong sự chỉ bảo của thầy Nguyễn Quang Hùng đã trực tiếp hướng dẫn em thực tập , các thầy cô trong khoa và ban lãng đạo doanh nghiệp cũng như phòng kế toán của doanh nghiệp đã giúp đỡ em thực hiện đề tài này để em có thể hiểu được vấn đề này sâu sắc hơn về đề tài em đã lựa chọn và nghiên cứu . Nội dung đề tài được chia làm ba phần : Phần I : Cơ sở lý luận chung về lao động tiền lương , phân tích tình hình quản lý lao động tiền lương tại doanh nghiệp. Phần II : Thực trạng về nội dung và phương pháp phân tích lao động , tiền lương tại công ty cổ phần xuất khẩu lao động thương mại và du lịch (VINAMOTOR-TTLC).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC