Chuyên đề Hoạt động tín dụng của chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển khu vực Gia Lâm từ năm 1997-2001 từ đó đưa ra giải pháp khắc phục

Trong quá trình chuyển đổi từ kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường. Thì ngành ngân hàng giữ vai trò khá quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu sản xuất kinh doanh, dịch vụ và xây dựng cơ sở hạ tầng. Nhà nước ta đã chú trọng việc mở rộng tín dụng - là nghiệp vụ mũi nhọn quyết định sự sống còn và phát triển của một ngân hàng thương mại. Trong những năm qua, chi nhánh Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam khu vực Gia Lâm đã góp phần tích cực vào việc mở rộng tín dụng ngắn hạn, cung ứng vốn cho các doanh nghiệp Nhà nước để phát triển kinh tế trên đại bàn khu vực Gia Lâm nói riêng và Hà Nội nói chung. Nhằm đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá thủ đô. Xin chân thành cảm ơn ban Giám đốc cũng như cán bộ phòng nhất là phòng tín dụng của chi nhánh Ngân hàng đầu tư và Phát triển khu vực Gia Lâm đã quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất giúp em hoàn thành bài viết này. Một lần nữa xen gửi lời cảm ơn đến chi nhánh Ngân hàng đầu tư và Phát triển khu vực Gia Lâm. Bố cục của đề tài gồm có 3 phần như sau: Phần I: Lý luận chung Phần II: Nội dung Trong phần này: đề tài đề cập đến quá trình hoạt động tín dụng của chi nhánh Ngân hàng đầu tư và Phát triển khu vực Gia Lâm từ năm 1997 - 2001 từ đó đánh giá kết quả và tìm kiếm những vướng mắc còn tồn tại trong hoạt động tại chi nhánh Dựa trên những vướng mắc đó để đưa ra những giải pháp khắc phục và mở rộng hoạt động tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh Ngân hàng đầu tư và phát triển khu vực Gia Lâm. Phần III. Những đề xuất và kiến nghị. Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC