Chuyên đề Kế toán tại Công ty TNHH MTV Cấp Thoát Nước Bình Định

Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, đặc biệt khi Việt Nam đã gia nhập tổ chức kinh tế thương mại thế giới WTO thì việc cạnh tranh giữa nền kinh tế trong nước các nền kinh tế khác trên thế giới là điều tất yếu. Điều này đặt ra cho doanh nghiệp Việt Nam một câu hỏi lớn là làm sao để sử dụng đồng vốn có hiệu quả nhất. Trong khi nền kinh tế trong nước còn non trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm ở thị trường quốc tế thì đây càng là một câu hỏi khó cho những nhà quản lý và những người làm công tác kế toán trong các doanh nghiệp. Để có được những số liệu phục vụ hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh chúng ta không thể không nhắc đến vai trò to lớn của bộ phận kế toán. Thông qua các số liệu do kế toán cung cấp, nhà quản lý sẽ hiểu rõ được thực trạng nguồn vốn công ty từ đó sẽ có những quyết định đầu tư đúng đắn hay những cơ hội kinh doanh để tìm kiếm lợi nhuận. Vì vậy, việc quản lý vốn bằng tiền sao cho mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất là vấn đề rất đáng quan tâm. Được sự cho phép của các anh chị trong ban lãnh đạo của Công ty TNHH MTV Cấp Thoát Nước Bình Định cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của giáo viên hướng dẫn là cô Lê Thị Thanh Mỹ đã giúp đỡ em rất nhiều trong đợt kiến tập này, nhằm chuẩn bị cho công tác thực tập sắp tới. Sau một quá trình thăm quan, quan sát tại Công ty TNHH MTV Cấp Thoát Nước Bình Định và cùng với sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn đã giúp em hoàn thành bài báo cáo thực tập này. Bài báo cáo thực tập này gồm 3 phần cơ bản: Phần 1: Giới thiệu khát quát chung về Công ty TNHH MTV Cấp Thoát Nước Bình Định Phần 2: Thực hành ghi sổ kế toán tiền mặt tại Công ty TNHH MTV Cấp Thoát Nước Bình Định Phần 3: Một số ý kiến nhận xét về hình thức kế toán áp dụng tại Công ty TNHH MTV Cấp Thoát Nước Bình Định .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC