Chuyên đề Kế toán Tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP TP Bích Chi

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Tiền lương không chỉ là số tiền bù đắp sức lao động của người lao động mà còn thể hiện trình độ, tay nghề của người lao động. Xét về tổng thể tiền lương còn thể hiện mức sống của người lao trong trong nền kinh tế, nó có tác dụng là đòn bẩy kinh tế tác động trực tiếp đến người lao động và thúc đẩy tăng năng suất lao động. Đối với Công Ty chi phí nhân công trực tiếp chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong tổng số chi phí sản suất kinh doanh. Việc quản lý lao động, công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương đòi hỏi Công Ty phải xác định chính xác, kịp thời, đúng chế độ chính sách, đảm bảo quyền lợi của người lao động đồng thời tạo điều kiện để tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí nhân công, đẩy mạnh hoạt động sản suất và hạ giá thành sản phẩm. Xét thấy tầm quan trọng của tiền lương đối với người lao động và Công Ty nên em chọn chuyên đề “Kế Toán Tiền Lương và Các Khoản Trích Theo Lương” tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Bích Chi.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC