Chuyên đề Kiểm toán các loại doanh thu, chi phí trong kiểm toán báo cáo tài chính của Ngân hàng thương mại ở công ty Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán

Đã từ lâu, hệ thống các ngân hàng thương mại đã là một thành phần không thể thiếu được của một nền kinh tế. Ban đầu chỉ ở dạng sơ khai do những lái buôn giàu có nhận gửi tiền và giữ tiền, thi ngày nay hệ thống các ngân hàng thương mại đã trở nên tinh vi, và đem đến cho khách hàng những tiện ích vô cùng lớn với một hệ thống các loại dịch vụ mới, hiện đại. Có thể nói hệ thống ngân hàng có thể coi như mạch máu trong cơ thể con người. Chính vì vai trò vô cùng quan trọng của hệ thống các ngân hàng thương mại như vậy mà mỗi biến động của nó cũng ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế. Do đó đảm bảo an ninh tài chính cho một ngân hàng thương mại là vô cùng cần thiết. Và kiểm toán chính là một trong những nhân tố tốt nhất để làm điều đó. Trên thế giới, đã từ lâu kiểm toán với vai trò là người kiểm tra giám sát cũng như là người tư vấn dẫn đường góp phần giữ vững sự ổn đinh của nền kinh tế. Tại Việt Nam, dù rằng ra đời chưa lâu, nhưng ngành kiểm toán Việt Nam đã thiết lập được số đứng vững chắc của mình và trở thành một hoạt động không thể thiếu được của nền kinh tế. Và đặc biệt kiểm toán các ngân hàng thương mại cũng là một trong những hoạt động chiến lược của ngành kiểm toán. Vì vai trò quan trọng của ngân hàng trong hệ thống kinh tế, và vì vai trò quan trọng của kiểm toán trong đối với việc bảo đảm an ninh tài chính của nền kinh tế. Trong đó doanh thu và chi phí là hai khoản mục rất quan trọng trong Báo cáo tài chính, và đòi hỏi phải được kiểm toán một cách đầy đủ và hiệu quả. Nhận thức được tầm quan trọng của kiểm toán khoản mục doanh thu, chi phí trong kiểm toán Báo cáo tài chính của ngân hàng thương mại, công ty kiểm toán AASC đã luôn không ngừng cải tiến phương pháp kiểm toán để tìm ra chương trình kiểm toán doanh thu, chi phí một cách hiệu quả đạt được mục tiêu kiểm toán đề ra. Do tầm quan trọng của kiểm toán doanh thu, chi phí trong kiểm toán Báo cáo tài chính của ngân hàng thương mại và sau một thời gian thực tập tại Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán- AASC, được sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô chú lãnh đạo công ty, các anh chị trong Phòng kiểm toán Thương mại và Dịch vụ và sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Tiến sĩ Ngô Trí Tuệ mà em chọn đề tài này: “ Kiểm toán các loại doanh thu, chi phí trong kiểm toán Báo cáo tài chính của Ngân hàng thương mại ở Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán.” Bố cục của chuyên đề này chia làm ba phần: Phần 1: Lý luận chung về Kiểm toán các loại Doanh thu và Chi phí trong Kiểm toán Báo cáo tài chính của Ngân hàng thương mại. Phần 2: Thực tiễn kiểm toán các loại doanh thu, chi phí trong kiểm toán Báo cáo tài chính của Ngân hàng thương mại do AASC thực hiện Phần 3: Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả kiểm toán các loại doanh thu, chi phí trong kiểm toán Báo cáo tài chính của Ngân hàng thương mại do AASC thực hiện.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC