Chuyên đề Liệu pháp gen điều trị ung thư

Gen liệu pháp (therapeutic gene) là thuật ngữ để chỉ các gen có chức năng có thể sử dụng vào mục đích điều trị và chữa bệnh cho con người. Có nhiều loại gen liệu pháp với các chức năng khác nhau. Các gen liệu pháp có thể là : • Các gen lành, là các gen hoạt động bình thường, được đưa vào cơ thể tế bào sống để thay thế các gen hỏng, gen mất chức năng, khôi phục hoạt động bình thường của cơ thể. • Gen mã hóa một protein đặc hiệu, khi vào cơ thể sống có thể tạo nên một protein đặc hiệu. Các protein đặc hiệu này có thể ức chế hoạt động của một gen khác trong tế bào hay kìm hãm khả năng phân chia của tế bào hoặc gây chết tế bào bệnh. • Các gen khi đưa vào tế bào hoạt động đồng thời với các gen bệnh (gen bị đột biến trong tế bào) làm hạn chế tác động của các gen bênh, hoặc bù đắp cho hoạt động của các gen hỏng. • Các gen bị bất hoạt được đưa vào tế bào nhằm thay thế cho gen lành nào đó, nhằm hạn chế các sản phẩm không cần thiết của gen lành, hoặc tạo ra trạng thái mới cho tế bào, có tác dụng chữa bệnh. • Các đoạn oligo nucleotid, có tác dụng kìm hãm các hoạt động của gen hỏng, gen bị bệnh trong tế bào. Ngày nay với sự phát triển của công nghệ sinh học phân tử, các chiến lược của liệu pháp gen, khái niệm gen liệu pháp ngày càng được mở rộng, các gen liệu pháp có hiệu quả cao ngày càng được sử dụng nhiều.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC