Chuyên đề Lợi ích tác hại cách sử dụng của Vitamin B12

Sinh tổng hợp purin: vitamin B12 giữ vai trò quan trọng trong cấu tạo và tổng hợp acid nucleic. Tổng hợp và vận chuyển các nhóm metyl: vitamin B12 tăng sinh tổng hợp methyl từ tiền thân của nó: α-carbon của glycin và β-carbon của serine. Vitamin B12 còn ảnh hưởng tới sự chuyển hóa lipid và glucid, cụ thể là kích thích hoạt tính coenzyme A và tham gia vào quá trình chuyển hóa glucid thành lipid.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC