Chuyên đề Lợi ích tác hại cách sử dụng của Vitamin C

Thời gian bảo quản và chế biến. Vd : Dự trữ rau :1 ngày mất 26%, 2 ngày mất 41%. Rau luộc :ăn ngay mất 15%,1 giờ mất 25%, 2 giờ mất 34%, 3 giờ mất 42%. Rau xào :1 giờ mất 45%, 2 giờ mất 57%, Nhiệt độ bảo quản và chế biến. Vd : Bảo quản rau :trong tủ lạnh 1 ngày mất 26%, trong bếp 4 giờ mất 20%, 1 ngày mất 40%. Luộc rau :nước sôi mất 15%, nước lạnh mất 42%.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC