Chuyên đề Lồng ghép tiêu chí đa dạng sinh học trong đánh giá tác động môi trường ở Việt Nam: Một số thảo luận và khuyến nghị

Việt Nam được đánh giá là một trong 10 trung tâm đa dạng sinh học (ĐDSH) phong phú nhất trên thế giới. Tính đa dạng về hệ sinh thái (rừng, biển, đất ngập nước), sự phong phú và giàu có về các loài và nguồn gen sinh vật, sự sẵn có của các hệ thống các dịch vụ sinh thái và kiến thức địa phương về quản lý và sử dụng tài nguyên đã làm cho ĐDSH có vai trò, giá trị vô cùng to lớn đối với đời sống nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội. Hiện tại, theo ước tính, giá trị ĐDSH từ rừng mà người dân Việt Nam đang sử dụng trực tiếp khoảng 140.000 tỷ đồng, tương đương 3,9% tổng thu nhập quốc dân năm 2013 (BTNMT, 2014). Nguồn lợi này còn đóng góp trực tiếp cho các ngành nông, lâm và thủy sản, chiếm 18-21% tổng giá trị sản phẩm quốc nội (GNP) giai đoạn 2005-2012 (Cục Bảo tồn, 2015). Không chỉ tạo ra giá trị kinh tế, giá trị ĐDSH còn giúp 20 triệu người có thu nhập từ khai thác thủy hải sản tự nhiên và hơn 25 triệu người có 20-50% thu nhập từ các sản phẩm lâm sản ngoài gỗ (BTNMT, 2014). Ngày nay, ĐDSH được xem là “vốn tự nhiên” cho giảm nghèo, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu (BĐKH) và mất an ninh lương thực mà nhiều khu vực, quốc gia đang phải đối mặt.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC