Chuyên đề Mộ số biện pháp hoàn thiện chiến lược sản phẩm tại nhà máy thuốc lá Sài Gòn

(Bản scan) Trong nền kinh tế thị trường, giữa người sản xuất và người tiêu dùng có những sự cách ly và khác biệt tất đáng kể: - Cách ly về không gian: các nhà sản xuất đặt cơ sở ỏ một nơi, người tiêu dùng lại nằm rải rác khắp nơi

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC