Chuyên đề Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần cảng Vật Cách

Trong nền kinh tế thị trường, mọi doanh nghiệp đều phải đặt mục tiêu lợi nhuận lên hàng đầu. Để đạt được lợi nhuận tối đa mà vẫn đảm bảo chất lượng, giá cả uy tín, vững vàng trong cạnh tranh, các doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao trình độ trong hoạt động kinh doanh, trong đó quản lý và sử dụng vốn có ý nghĩa quyết định đến kết quả kinh doanh. Vốn là một phạm trù kinh tế hàng hoá, là một trong hai yếu tố quan trọng quyết định đến sản xuất kinh doanh và lưu thông hàng hoá. Vốn còn là chìa khoá, là điều kiện hàng đầu cho mọi quá trình phát triển. Vì vậy bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển phải quan tâm đến vấn đề tạo lập, quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả nhất đem lại nhiều lợi nhuận trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc tài chính, tín dụng và chấp hành pháp luật. Đối với mỗi doanh nghiệp, hiệu quả kinh tế cuối cùng là mức doanh lợi thu được. Điều đó phụ thuộc vào việc sử dụng vốn có hợp lý hay không? Vấn đề đặt ra là các doanh nghiệp phải xác định được nhu cầu vốn cần thiết, cân nhắc lựa chọn phương án đầu tư có hiệu quả, lựa chọn hình thức thu hút vốn Do vậy có thể nói việc tổ chức nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh đang là vấn đề cấp thiết đối với các doanh nghiệp hiện nay. Tuy nhiên, thực tế ở các doanh nghiệp việc sử dụng vốn và đánh giá hiệu quả của nó không phải bao giờ cũng được quan tâm đúng mức và thực hiện một cách nghiêm túc. Vì vậy, trong thời gian thực tập tại công ty cổ phần Cảng Vật Cách em chọn đề tài “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần Cảng Vật Cách”. Kết cấu chuyên đề gồm 3 phần: Phần I: Cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng vốn trong kinh doanh Phần II: Thực trạng về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty cổ phần Cảng Vật Cách. Phần III: Nhận xét đánh giá về hiệu quả sử dụng vốn và biện pháp nâng cao sử dụng vốn kinh doanh của công ty cổ phần Cảng Vật Cách

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC