Chuyên đề Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tiền lương tại công ty cổ phần bao bì và in nông nghiệp

Kể từ khi nền kinh tế nước ta chuyển đổi từ cơ chế cũ, cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa đã mang lại nhiều thay đổi cho nền kinh tế nói riêng và đất nước nói chung. Sự thay đổi này đặt ra trước mắt các doanh nghiệp những thách thức mới cần phải vượt qua để đưa doanh nghiệp của mình thoát khỏi cơ chế cũ, bắt kịp với cơ chế thị trường vững bước đi lên và ngày một phát triển. Trong cơ chế thị trường dù là doanh nghiệp nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân đều phải tự hạch toán kinh doanh, lấy thu nhập bù đắp chi phí bảo đảm phải có lãi. Nhà nước không bao cấp, không bù lỗ. Các doanh nghiệp phải tự tìm kiếm thị trường tiêu thụ, quan tâm đến thị hiếu khách hàng, tìm nguồn cung ứng nhiên liệu, năng suất lao động để nâng cao khả năng cạnh tranh và chiếm lĩnh thị trường. Do vậy các doanh nghiệp còn lựa chọn được các hình thức, chế độ trả lương không những trả đúng, trả đủ cho người lao động mà còn làm cho tiền trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy mỗi người hăng say lao động. Việc các doanh nghiệp chọn hình thức trả lương hợp lý có thể tiết kiệm được chi phí về tiền lương mà vẫn kích thích được người lao động bởi khi tiền lương cao sẽ là động lực kích thích người lao động làm việc tốt hơn và giá trị thặng dư do lao động của họ đem lại là vô cùng lớn. Thực tế cho thấy việc xác định đơn giá tiền lương sản phẩm là rất phức tạp liên quan đến nhiều vấn đề kinh tế, kỹ thuật, như hệ thống các định mức lao động, định mức vật tư, đồng thời còn đòi hỏi phải thay đổi do biến động giá cả, máy móc thiết bị., một mặt, một số công tác như phục vụ nơi làm việc, kiểm tra chất lượng sản phẩm cũng là nội dung không thể thiếu được trong bảo đảm cho công tác trả lương được thực hiện tốt. Trong công tác tiền lương, nhiều doanh nghiệp dựa vào các hình thức, chế độ trả lương của nhà nước để tìm ra những phương pháp trả lương mới, đảm bảo việc phân phối công bằng phù hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất của doanh nghiệp, đồng thời phát huy tối đa vai trò đòn bẩy kinh tế của tiền lương. Vì vậy không ngừng hoàn thiện các hình thức và chế độ trả lương là một yêu cầu khách quan. Qua thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Bao bì và In Nong nghiệp sau khi tìm hiểu các vấn đề em nhận thấy công tác tiền lương là cần thiết hơn cả. Tuy công ty đã sử dụng các hình thức và chế độ trả lương hợp lý nhưng vẫn chưa thực chặt chẽ, nhất là các biện pháp hỗ trợ để đảm bảo cho công tác tiền lương được thực hiện tốt. Từ những kiến thức đã học dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn em đã chọn chuyên đề: "Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tiền lương tại Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp". Bố cục của chuyên đề tốt nghiệp ngoài phần mở đầu và kết luận bao gồm 3 phần chính: Chương I: Tổng quan về Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp Chương II: Thực trạng công tác tiền lương tại Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp Chương III: Các giải pháp góp phần hoàn thiện công tác tiền lương tại Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC