Chuyên đề Một số chiến lược marketing nhằm tăng khả năng cạnh tranh của tổng công ty thép Việt Nam

Ngày nay thay vì một thị trường với những đối thủ cạnh tranh cố định đã biết, các công ty phải hoạt động trong một thị trường với những đối thủ cạnh tranh biến đổi nhanh chóng, những tiến bộ với công nghệ, những đạo luật mới, những chính sách quản lý thương mại mới và sự trung thành của khách hàng ngày càng giảm sút. Các công ty buộc phải không ngừng chạy đua và hi vọng là mình đang chạy theo đúng phương hướng mà công chúng mong muốn. Thực tế là ngày này người tiêu dùng đứng trước tình trạng mọi chủng loại sản phẩm đều có rất nhiều nhãn hiệu. Các khách hàng lại có những yêu cầy rất khác nhau đối với sản phẩm, dịch vụ và giá cả mà những yêu cầu và đòi hỏi đó ngày càng cao. Đứng trước sự lựa chọn vô cùng phong phú như vậy khách hàng sẽ bị hấp dẫn với những thứ hàng hoá nào đáp ứng tốt nhất những nhu cầu và mong đợi cá nhân của họ. Vì thế những công ty thành công là những công ty có chiến lược đúng đắn phù hợp với thị trường. Xuất phát từ tầm quan trọng của vấn đề cùng với sự kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, em đã chọn đề tài “Một số chiến lược Marketing nhằm tăng khả năng cạnh tranh của Tổng công ty Thép Việt Nam” Được bố chí cụ thể như sau. Chương I: Cơ sở lý luận của chiến lược Marketing Chương II: Phân tích tình hình thực hiện chiến lược Marketing nhằm nâng cao khả n ng cạnh tranh của Tổng công ty thép Vệt nam Chương III: Một số giải pháp marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh đối với Tổng công ty Thép Việt Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC