Chuyên đề Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư sản xuất ở công ty vận tải Biển Bắc

Trong quá trình phát triển và hội nhập kinh tế hiện nay nước, nhu cầu vận chuyển hàng hoá phục vụ sản xuất ngày càng tăng đặc biệt và vận chuyển bằng đường thuỷ, bởi lợi thế của nó là chi phí vận chuyển thấp và khối lượng vận chuyển lớn. Với thị trường rộng lớn và đầy tiềm năng nó đang được các thành phần kinh tế tham gia hoạt động trong lĩnh vực vận tải quan tâm và đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh nhằm chiếm lĩnh thị trường và đạt lợi nhuận cao. Công ty vận tải Biển Bắc là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam thuộc Bộ Giao thông vận tải với nhiệm vụ chính là vận chuyển hàng hoá bằng đường thuỷ trong và ngoài nước, và kinh doanh xuất nhập khẩu thiết bị đường bị đường thuỷ. Trong quá trình hoạt động của mình đã góp phần không nhỏ vào quá trình lưu thông hàng hoá bằng đường thuỷ cho nền kinh tế quốc dân, giải quyết công ăn việc làm cho hàng trăm lao động. Là một ngành đòi hỏi luôn luôn đầu tư đổi mới phương tiện, thiết bị vận chuyển, xây dựng cơ bản chính vì vậy mà hoạt động đầu tư của Công ty vận tải Biển Bắc là hết sức sôi động, liên tục được thực hiện với tổng số vốn tương đối lớn. Chính những lý do trên mà em chọn Công ty vận tải Biển Bắc là đơn vị thực tập của mình thông qua giai đoạn thực tập tổng hợp tại Công ty em đã nắm được những vấn đề cơ bản về tổ chức bộ máy cũng như hoạt động đầu tư tại công ty. Em hi vọng sẽ tích luỹ được nhiều hơn kiến thức thực tế để phục vụ công việc sau này. Chuyên đề thực tập của em được chia làm hai phần: Phần 1: Thực trạng đầu tư sản xuất ở Công ty vận tải Biển Bắc. Phần 2: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư sản xuất ở Công ty vận tải Biển Bắc.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC