Chuyên đề Một số giải pháp nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần may Đức Giang

Công cuộc đổi mới của đất nước ta đang diễn ra trong tình hình kinh tế thế giới chuyển đổi nhanh chưa từng thấy.Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO- sự chuyển đổi này đòi hỏi các doanh nghiệp nước ta nói chung và công ty cổ phần May Đức Giang nói riêng cần phải sáng suốt,cân nhắc, thận trọng nhiều hơn trên con đường đưa nền kinh tế đất nước phát, hội nhập vào kinh tế khu vực và thế giới. Trong đó các giải pháp nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm là những chỉ tiêu quan trọng trong công tác quản lý kinh tế của doanh nghiệp, chúng gắn liền với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Đứng trước sự cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường như hiện nay ngoài việc sản xuất và cung cấp cho thị trường một khối lượng sản phẩm, dịch vụ với chất lượng cao, chủng loại mẫu mã phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng, doanh nghiệp cần phải tìm mọi cách tiết kiệm chi phí sản xuất và đưa ra thị trường những sản phẩm có giá thành hạ. Sản phẩm với chất lượng tốt, giá thành hạ, mẫu mã phù hợp sẽ giúp cho doanh nghiệp đẩy mạnh tốc độ tiêu thụ, tăng nhanh vòng quay vốn, đem lại nhiều lợi nhuận, từ đó tăng tích luỹ cho doanh nghiệp và nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên. Xuất phát từ đó, công ty cổ phần May Đức Giang là một doanh nghiệp may có quy mô tương đối lớn, với khối lượng sản phẩm ra lớn, đa dạng về quy cách, mẫu mã, chủng loại nên việc tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm là một vấn đề quan trọng đối với sự sống còn của công ty.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC