Chuyên đề Một số giải pháp nhằm hoàn thiện phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại ngân hàng công thương Thanh Xuân

Ngày nay, trong xu hướng quốc tế hoá toàn cầu của nhân loại, hoạt động giao lưu kinh tế quốc tế ngày càng gia tăng mạnh mẽ, trở thành một lĩnh vực quan trọng thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đưa nền kinh tế trong nước nhanh chóng hội nhập với nền kinh tế thế giới. Song khi nền kinh tế càng phát triển thì mối quan hệ giữa người mua và người bán càng trở nên phức tạp, đa dạng, với tư cách là chất xúc tác cho thương mại quốc tế, công tác thanh toán quốc tế đã không ngừng đổi mới và hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu của quá trình hợp tác và phân công lao động quốc tế Là một nước nằm trong khu vực Đông Nam Á, một khu vực có nền kinh tế sôi động đã thu hút được nhiều sự quan tâm và đầu tư của nước ngoài, Việt Nam đã không ngừng tự đổi mới mình để có thể tham gia vào quá trình hợp tác quốc tế, thành quả đạt được của chúng ta trong những năm qua là sự đền đáp cho những nỗ lực đó, trong thời gian tới, các doanh nghiệp trong nước được khuyến khích xuất khẩu nhằm tăng cường nguồn lực kinh tế trong nước. Đây cũng là giai đoạn giao thời với hệ thống pháp luật và kiến thức về kinh tế thị trường còn chưa theo kịp với nhịp độ phát triển kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại, trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp Việt Nam cũng như các ngân hàng thương mại đang phải tự tìm cách khẳng định mình trong nước và trên trường quốc tế. Phương thức tín dụng chứng từ là phương thức được sử dụng rộng rãi nhất trong các phương thức thanh toán bởi sự tiện lợi, cũng như sự an toàn và nhanh chóng của nó. Kể từ khi nền kinh tế nước ta mở cửa, tạo được uy tín với bạn hàng trên khắp thế giới thì phương thức này cũng được sử dụng chủ yếu trong thanh toán xuất nhập khẩu của nước ta. Tuy nhiên, vì còn là một nước ít kinh nghiệm trong hoạt động thanh toán quốc tế nên các Ngân hàng Thương mại Việt nam vẫn thường xuyên gặp phải những rủi ro trong thanh toán với nước ngoài; đặc biệt là trong lĩnh vực thanh toán bằng phương thức thanh toán tín dụng chứng từ của Ngân hàng. Ngân hàng Công thương Việt nam nói chung và Ngân hàng Công thương chi nhánh Thanh Xuân nói riêng hiện nay là một trong những NHTM quốc doanh uy tín hàng đầu trong thanh toán quốc tế hiện nay ở Việt Nam Nhận thức được tầm quan trọng của thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ hiện nay, em đã đi sâu nghiên cứu đề tài “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Công thương Thanh Xuân” nhằm đưa ra một số giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả của công tác này tại NHCT chi nhánh Thanh Xuân. Tuy nhiên, do trình độ có hạn nên đề tài không khỏi còn có những chỗ thiếu sót, em kính mong các thầy, cô xem xét, điều chỉnh để đề tài có tính khả thi hơn. Em xin chân thành cám ơn các thầy, cô giáo, đặc biệt cho em gửi lời cám ơn tới T.S Nguyễn Thị Chiến đã giúp em hoàn thành đề tài này. Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, tài liệu tham khảo, chuyên đề kết cấu làm ba chương: v Chương 1: Tổng quan về thanh toán quốc tế và thanh toán tín dụng chứng từ. v Chương 2: Thực trạng công tác thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Công thương chi nhánh Thanh Xuân. v Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Thanh Xuân.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC