Chuyên đề Một số giải pháp nhằm lựa chọn nhà thầu xây dựng có chất lượng và đạt hiệu quả của công ty thông tin di động VMS

Thông tin di động là một lĩnh vực còn khá non trẻ so với các nghành nghề và lĩnh vực khác trong nền kinh tế quốc dân. Thông tin di động mới chỉ đưa vào khai thác tại Việt Nam từ hơn chục năm trở lại đây và VMS với mạng dịch vụ MobiFone là đơn vị đầu tiên kinh doanh trong lĩnh vực này. Hơn một thập kỷ đã qua, từ những bỡ ngỡ ban đầu cho đến nay VMS đã thực sự trở thành và tạo dựng được một vị thế lớn trên thị trường thông tin di động Vệt Nam, hình ảnh một MobiFone chất lượng tốt với phương châm “ Mọi lúc, mọi nơi ” đã được cả nước biết đến. VMS – MobiFone đã và đang đóng góp vào công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước bằng những thành công của chính mình. Hàng năm công ty nộp cho ngân sách nhà nước hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng và con số này còn tiếp tục tăng lên trong những năm tiếp theo. Với những kết quả đạt được thì VMS – MobiFone không ngừng mở rộng thị trường cũng như đầu tư trang thiết bị, cơ sở hạ tầng cho mình. Đựơc thực tập trong ban quản lý dự án của công ty thông tin di động thấy được tầm quan trọng của việc chọn nhà thầu trong việc đầu tư để phát triển cơ sở hạ tầng cũng như phát triển mạng lưới mở rộng thị trường là rất cần thiết nên em đã chọn đề tài: Một số giải pháp nhằm lựa chọn nhà thầu xây dựng có chất lượng và đạt hiệu quả của công ty Thông tin di động - VMS. Với mong muốn góp một phần nào đó cho sự phát triển đi lên của Công ty. Chuyên đề gồm các phần: Chương 1. Tổng quan về công ty Thông tin di động Chương 2.Thực trạng của hoạt động lựa chọn nhà thầu của Công ty Thông tin di động Chương 3. Một số giải pháp để chọn nhà thầu có chất lượng và đạt hiệu quả

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC