Chuyên đề Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty LG Meca

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường mở rộng nhanh chóng trên mọi lĩnh vực kinh doanh. Mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì phải vươn lên nắm thị trường ngày càng lớn hơn. Khai thác thị trường theo chiều sâu và mở rộng thị trường sẽ là nhiệm vụ thường xuyên liên tục của mỗi doanh nghiệp. Phát triển thị trường sẽ giúp cho doanh nghiệp đẩy mạnh tốc độ tiêu thụ sản phẩm, khai thác triệt để tiềm năng của thị trường, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng lợi nhuận và khẳng định vai trò của doanh nghiệp trên thị trường. Việc dành lợi thế cạnh tranh là vô cùng quan trọng mang tính chất quyết định. Đánh mất vị thế cạnh tranh đồng nghĩa với sự từ bỏ thị trường. Ở nước ta, thị trường đồ điện gia dụng còn là thị trường mới mẻ và đầy tiềm năng Do đó nó không chỉ được sử dụng trong lĩnh vực dân dụng mà còn được sử dụng cả lĩnh vực công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Cũng vì tác dụng và vai trò to lớn đó của đồ điện gia dụng đối với mỗi gia đình và cả xã hội nên có rất nhiều đối thủ cùng tham gia vào thị trường mầu mỡ này. Trong thời gian nghiên cứu và thực tập tại công ty LG - Meca em đã quyết định lựa chọn đề tài: "Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty LG - Meca" với hy vọng sẽ đóng góp được cho công ty một số giải pháp để giữ vững và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của mình hơn nữa. Kết cấu của bài viết gồm các chương Chương 1: Cơ sở lý luận về thị trường và hoạt động mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm Chương 2: Thực trạng về hoạt động mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty LG - Meca. Chương 3: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty LG - Meca.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC