Chuyên đề Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đấu thầu ở Công ty Xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội

Trong chu trình của mỗi dự án đầu tư phát triển dù của Nhà nước hay của tư nhân, chủ đầu tư đều phải thực hiện rất nhiều các công việc khác nhau, từ việc xây dựng, phân tích, thẩm định dự án…. đến việc mua sắm vật tư thiết bị, chọn công nghệ…Để thực hiện được những việc này chủ đầu tư có thể tự làm hoặc thông qua các tổ chức hoặc cá nhân khác có đủ điều kiện thực hiện. Trong nền kinh tế thị trường các dự án được thực hiện chủ yếu thông qua phương thức thứ hai. Vậy làm thế nào để chọn được các tổ chức cá nhân có thể thực hiện tốt các chu trình của một dự án? Đấu thầu là phương pháp có hiệu quả nhất để thực hiện mục tiêu này nhằm đảm bảo cho sự thành công của chủ đầu tư. Là một công ty thuộc ngành xây dựng, Công ty Xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội đã đạt được những thành công đáng kể trong việc đấu thầu những công trình. Với tình hình cạnh tranh ngày một gay gắt, việc đề ra những giải pháp nâng cao hiệu quả đấu thầu là một vấn đề hết sức quan trọng. Vì vậy sau một thời gian thực tập tại Công ty em xin mạnh dạn chọn đề tài “ Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đấu thầu ở Công ty Xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội ”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC