Chuyên đề Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả lựa chọn và quản lý kênh phân phối của công ty cổ phần dược và dụng cụ thú y Hà Nội

Trước đây trong thời kì kế hoạch hoá tập trung bao cấp, các doanh nghiệp sản xuất theo sự quản lý của nhà nước, các chính sách sản phẩm, giá cả được nhà nước lên kế hoạch, và các doanh nghiệp chỉ việc thực thi, nếu làm ăn thua lỗ doanh nghiệp không phải chịu trách nhiệm mà được nhà nước bù lỗ, khi đó doanh nghiệp không cần biết sản phẩm mình được bán cho ai ? ở đâu và như thế nào? Mà chỉ cần sản xuất những mặt hàng mà nhà nước yêu cầu theo đúng tiến độ là có thể hoàn thành mục tiêu của sản xuất. Ngày nay trong giai đoạn công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, nhà nước quản lý các loại hình doanh nghiệp theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa ,những quy luật khắt khe của thị trường buộc các nhà sản xuất phải đặt ra những mục tiêu ngắn hạn và dài hạn cho sản phẩm của mình ,khi sản phẩm được sản xuất công ty phải trả lời các câu hỏi :sản xuất cái gì? ,sản xuất như thế nào ? sản xuất cho ai? Để có thể tồn tại và phát triển bền vững ,trước tiên công ty phải tiêu thụ được sản phẩm trong dài hạn ,sau đó mới nghĩ tới việc có lãi .Trong thị trường hàng tiêu dùng hiện nay các công ty ngoài việc sản xuất họ còn phải lưu tâm tới vấn đề đưa sản phẩm tới tay người tiêu dùng sao cho có mức chi phí thấp nhất , trong quá trình đó công ty khó có thể đảm đương được cả hai công việc , vừa sản xuất vừa phân phối ,vì vậy họ phải sử dụng các trung gian tiêu thụ . Trong quá trình học tập tại trường và thực tập tại công ty cổ phần dược và dụng cụ thú y Hà Nội (HANVET). Với mong muốn áp dụng những kiến thức đã học vào thực tế ,sau quá trình nghiên cứu em quyết định nghiên cứu đề tài " Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả lựa chọn và quản lý kênh phân phối của công ty cổ phần dược và dụng cụ thú y Hà Nội ". Đề tài nghiên cứu này chia làm ba phần ngoài hai phần mở đầu và kết luận: I. Những vấn đề cơ sở lý luận về kênh phân phối II. Thực trạng hoạt động lựa chọn và quản lý kênh phân phối của công ty cổ phần dược và dụng cụ thú y hà nội . III. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả lựa chọn và quản lý kênh phân phối của công ty cổ phần dược và dụng cụ thú y hà nội .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC