Chuyên đề Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện PTI

Năm 1965 đánh dấu cho sự ra đời của bảo hiểm Việt Nam, đến nay thị trường bảo hiểm nước ta đã có rất nhiều thay đổi và ngày càng phát triển. Trong những năm gần đây, có hàng loạt các công ty bảo hiểm trong và ngoài nước ra nhập thị trường bảo hiểm Việt Nam, do đó cạnh tranh ngày một gay gắt hơn, các công ty muốn đứng vững được trên thị trường thì tất yếu cần phải định hướng cho mình một kế hoạch kinh doanh cụ thể và mạng tính chiến lược. Công ty cổ phần bảo hiểm Bưu Điện PTI được thành lập năm 1998, với hoạt động chính là kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ. Trong 10 năm qua, công ty đã đạt được những thành tựu đáng kể trong lĩnh vực kinh doanh của mình. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường tài chính mở cửa hiện nay, các doanh nghiệp bảo hiểm trong nước cũng phải đối mặt với thách thức là bị thu hẹp thị phần do sự ra nhập thị trường một cách ồ ạt của các công ty mới. Công ty bảo hiểm PTI cũng bị cạnh tranh gay gắt bởi các đối thủ trong và ngoài nước. Trước tình hình này, để có thể giữ vững được vị thế và thị phần của mình trên thị trường bảo hiểm thì doanh nghiệp cần phải đặt ra cho mình những mục tiêu rõ ràng và chiến lược phát triển cụ thể trong từng thời kỳ, giúp cho doanh nghiệp nâng cao được khả năng cạnh tranh của mình trên thị trường cũng như trước đối thủ cạnh tranh. Chính vì vậy em chọn đề tài: “ Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần bảo hiểm Bưu Điện (PTI)” cho chuyên đề tốt nghiệp. Chuyên đề được kết cấu thành 3 chương: - Chương I: đề cập đến một số lý luận cơ bản về cạnh tranh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ. - Chương II: Thực trạng về năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần bảo hiểm Bưu Điện (PTI). - Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh của công ty cổ phần bảo hiểm Bưu Điện (PTI).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC