Chuyên đề Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh ngân hàng VPBank Yên Phụ - Tây Hồ - Hà Nội

Năm 2007, kinh tế Việt Nam phát triển trong điều kiện khó khăn nhiều hơn thuận lợi so với các năm trước. Thành tựu lớn nhất năm 2007 của nền kinh tế nước ta là các dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) của các dự án (kể cả các dự án bổ sung vốn) đạt 20,3 tỉ USD, là mức cao nhất từ trước đến nay. Bên cạnh đó, nền kinh tế nước ta vẫn tăng GDP cao, đứng thứ 3 châu Á (sau Trung Quốc và Ấn Độ). Trong bối cảnh chung đó, nổi bật lên vai trò và sự đóng góp của các hoạt động đổi mới trong lĩnh vực tài chính - tiền tệ.Những nỗ lực kiềm chế và kiểm soát lạm phát, nâng cao khả năng tiết kiệm trong nước, thu hút vốn nước ngoài để đầu tư phát triển, mở mang các quan hệ kinh tế đối ngoại đã thúc đẩy mạnh mẽ quá trình ổn định, khôi phục và nâng cao tốc độ tăng trưởng. Hiện nay trên căn bản của môi trường phát triển mới, nền kinh tế nước ta đang phải đối mặt với những thách thức mới.Với tương quan mới của các mục tiêu kinh tế chung, trong đó tăng trưởng cao lâu bền là mục tiêu hàng đầu.Những mục tiêu đó đặt ra cho chính sách tiền tệ và hệ thống ngân hàng với tư cách là một trong những yếu tố quan trọng trong việc không ngừng đổi mới và phát huy hệ thống thanh toán nhất là thanh toán không dung tiền mặt. Đây là nội dung chủ yếu đổi mới công nghệ ngân hàng thích ứng với phát triển của đất nước thời kỳ công nghiệp hoá và hiện đại hoá nền kinh tế. Thành công bước đầu về đổi mới pháp chế, công cụ và kỹ thuật thanh toán đã tạo ra những chuyển biến tích cực khắc phục khó khăn tồn tại, cải tạo đáng kể chất lượng dịch vụ thanh toán trong nền kinh tế nước ta. Nhiều ngân hàng đã mạnh dạn tích cực đầu tư vốn cho cải tiến kỹ thuật, tăng cường cơ sở hạ tầng, tiếp cận với công nghệ mới thu được kinh nghiệm cho các bước tiếp theo như : NHCT Việt Nam, NHNT Việt Nam, NH Đầu tư, NHNN Việt Nam, NHNQD VPBank Việc nghiên cứu và đưa ra những dự báo kinh tế của Việt Nam trong những năm tới thị trường tài chính sẽ có bước phát triển đáng kể, khối lượng thanh toán có thể tăng hàng chục lần.Nhu cầu chuyển tiền giá trị cao sẽ gia tăng trong khu vực thương mại và công nghiệp, sau đó là nhu cầu thanh toán đại chúng, giá trị của khu vực dân cư và thời kỳ tiếp theo là sự giao lưu với thị trường tài chính quốc tế. Quá trình này đòi hỏi ngành ngân hàng phải đánh giá lại các công cụ thanh toán rút ra được kết luận chính xác hoặc ít ra cũng sát với thực tế của quy luật phát triển, đồng thời phải nghiên cứu và đưa vào vận dụng các phương thức thanh toán mới, hiện đại mang lại hiệu quả cao đối với thị trường tài chính trong nước và quốc tế. Với những kiến thức đã được học ở trường, cùng với thời gian thực tập, tìm hiểu tình hình thực tế tại ngân hàng VP Bank - Yên Phụ - Hà Nội. Trong chuyên đề này có đề cập đến một số vấn đề nhằm hoàn thiện và phát triển các thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh ngân hàng VP Bank - Yên Phụ - Hà Nội. Nội dung chuyên đề bao gồm 3 chương: Chương 1 : Lý luận chung Chương 2 : Thực trạng chất lượng thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh ngân hàng VP Bank - Yên Phụ - Tây Hồ - Hà Nội. Chương 3 : Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh ngân hàng VP Bank - Yên Phụ - Tây Hồ - Hà Nội. Kết luận.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC