Chuyên đề Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại

Trong những năm qua, cùng với tiến trình hội nhập của nước ta vào các định chế khu vực và trên thế giới với định hướng phát triển kinh tế quốc gia từ nay đến năm 2020. Các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nói riêng phải đương đầu với nhiều thách thức lớn. Một doanh nghiệp để hoạt động sản xuất được cần phải có vốn, tuy nhiên việc sử dụng đồng vốn đó ra sao để đạt được hiệu quả cao, cạnh tranh được với các doanh nghiệp khác trên thị trường lại không phải là điều dễ dàng. Một số doanh nghiệp đã gặp không ít những khó khăn bởi trình độ quản lý chưa theo kịp với đà của cơ chế thị trường kèm theo là sự phản ứng kém linh hoạt với phương thức và cách thức điều hành doanh nghiệp điển hình trong lĩnh vực tài chính. Do vậy, công tác tài chính của doanh nghiệp phải được thực hiện một cách đầy đủ, chính xác kịp thời và đảm bảo thực hiện đúng chế độ chính xác. Công ty cổ phần Nhiệt Điện Phả Lại là nhà máy điện chạy than lớn nhất Việt Nam hiện nay. Hiện tại, nguồn vốn của công ty rất lớn, có giá trị hàng chục nghìn tỷ đồng, như vậy vấn đề cấp thiết đặt ra là phải sử dụng nguồn vốn đó sao cho có hiệu quả, sao cho đem lại lợi ích lớn nhất cho công ty và các chủ sở hữu. Do đó, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn chính là vấn đề cấp thiết đối với công ty. Xuất phát từ nhận thức trên, qua thời gian thực tập tại nhà m¸y, em đã chọn đề tµi: "Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần Nhiệt Điện Phả Lại” để nghiên cứu và viết thành chuyên đề thực tập. Chuyên đề thực tập bao gồm 3 chương: - Chương I: Vốn và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp - Chương II: Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần Nhiệt Điện Phả Lại - Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần Nhiệt Điện Phả Lại

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC