Chuyên đề Nghiệp vụ lễ tân khách sạn nhà hàng

Cùng với sự phát triển, sự bùng nổ của khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, một nền kinh tế phát triển vượt bậc và một nền văn minh văn hóa đa dạng thì trong những năm gần đây nền kinh tế của nước ta đã và đang phát triển mạnh mẽ song song với sự phát triển về kinh tế thì lực lượng sản xuất xã hội cũng ngày càng phát triển nên thu nhập của con người tăng lên trình độ nhận thức của người dân ngày càng cao thời gian nhàn rỗi ngày càng nhiều hơn do đó họ sẽ phát sinh nhu cầu đi du lịch, nhu cầu để tìm kiếm hiểu biết thêm nhiều điều về đất nước con người và phong tục tập quán của đất nước mình cũng như các nước khác nhu cầu để tìm hiểu khám phá vẻ đẹp thiên nhiên của đất nước và chính vì lẽ đó ngành du lịch đã ra đời và đi vào hoạt động kinh doanh để đáp ứng nhu cầu của con người về đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi, tổ chức và sử dụng chi phí một cách hợp lý góp phần đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế nước ta. Trong những thời kỳ trước đây, khách đi du lịch chỉ là mang tính chất tự phát và đại đa số là những người truyền đạo giáo, đạo phật. Nhưng cùng với sự phát triển của nhân loại thì du lịch ngày càng phát triển và trở thành một nhu cầu thiết yếu của mỗi cá nhân. Ngày nay du lịch đã trở thành một trong những nền kinh tế mũi nhọn của cả thế giới nói chung và nước Việt Nam ta nói riêng. Ngành du lịch Việt Nam đã và đang có những bước phát triển vượt bậc và vững chắc về mọi mặt. Trong những năm gần đây hoạt động du lịch đang ngày càng phát triển rất sôi nổi và hiệu quả, cụ thể là năm 2002 so với năm 2001 tổng doanh thu xã hội từ du lịch ước đạt 23.500 tỷ đồng tăng 14,6%, ngành du lịch hiện chiếm 31,5% trong doanh thu của cả nước, trong đó lứ hành chiếm 8,5%, dịch vụ lưu trú chiếm 12,5%, còn lại là các dịch vụ khác.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC