Chuyên đề Những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại công ty cổ phần may Phú Thọ

Kinh nghiệm của những nước trên thế giới và thực tiễn nước ta từ trước đến nay cho thấy, sự tồn tại và phát triển của một quốc gia nói chung và một doanh nghiệp nói riêng đều phụ thuộc vào các chính sách và chiến lược phát triển nguồn nhân lực của quốc gia hay doanh nghiệp đó. Từ nhiều năm nay, đặc biệt là từ sau đại hội Đảng lần thứ VI, Đảng ta luôn khẳng định nguồn lực quan trọng nhất để CNH – HĐH đất nước là con người do đó đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực, con người luôn là mối quan tâm hàng đầu và đã được đầu tư phát triển khá mạnh mẽ nhất là những năm gần đây. Bên cạnh đó, quản trị nhân lực còn là một trong những chức năng quan trọng hàng đầu của công tác quản trị kinh doanh cũng như với chuyên ngành Quản lý kinh tế, cũng như trong các loại hình doanh nghiệp của nền kinh tế. Nếu làm tốt công tác này không những mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp mà nó còn góp phần nâng cao năng suất lao động, đời sống vật chất tinh thần của người lao động và phúc lợi cho toàn xã hội cũng được cải thiện. Trong thời gian thực tập tại Công ty “Cổ phần may Phú thọ” cùng với sự kết hợp giữa cơ sở lý thuyết đã được học tập tại trường và việc đi sâu nghiên cứu, tìm hiểu công tác QTNL tại Công ty. Em lựa chọn đề tài của luận văn tốt nghiệp là “Những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại công ty cổ phần may Phú thọ”. Với mong muốn tìm hiểu thực tế và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại công ty. Đề tài có kết cấu bao gồm ba chương: Chương I : Khái quát chung về công ty cổ phần may Phú Thọ. Chương II: Thực trạng công tác QTNL tại Công ty cổ phần may Phú thọ Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác QTNL tại Công ty cổ phần may Phú thọ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC