Chuyên đề :Nuôi cấy và phân lập vi khuẩn salmonella

Các chủng Salmonella tạo acid từ glucose và mannitol nhưng không tạo acid từ saccharose và lactose. Chúng không tạo indol và không phân cắt urea. Phần lớn các chủng sinh H2S và có enzyme Lysine decarboxylase và Ornithine decarboxylase

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC