Chuyên đề Phân tích cấu trúc tài chính tại khách sạn Fortuna

Trong điều kiện hiện nay, khi nền kinh tế chuyển sang cơ chế thị trường, sụ cạnh tranh trong kinh doanh ngày càng trở nên gay gắt. Để đứng vững trên thị trường, để có được các quyết định kinh doanh đúng đắn, bất cứ một doanh nghiệp nào cũng đều quan tâm đến tình hình tài chính, nó được đặt lên hàng đầu vì ổn định tình hình tài chính là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Xuất phát từ nhu cầu quản lý kinh tế ngày càng cao, các doanh nghiệp đã có sự quan tâm thích đáng đến công tác phân tích tình hình tài chính. Việc phân tích tình hình tài chính giúp cho thông tin cung cấp trên các Báo cáo tài chính thực sự có ý nghĩa với người sử dụng. Qua phân tích họ có căn cứ để đánh gi tốt hơn tình hình sử dụng vốn cũng như thực trạng hoạt động của doanh nghiệp, xác định được các nhân tố ảnh hưởng, mức độ cũng như xu hướng tác động của từng nhân tố đến kết quả kinh doanh, từ đó các đối tượng quan tâm có thể ra quyết định tối ưu nhất. Bên cạch đó việc phân tích cấu trúc tài chính còn cho ta biết được nguồn vốn đơn vị đang sử dụng được hình thành từ những nguồn tài trợ nào? Trong điều kiện như thế nào thì doanh nghiệp cần huy động thêm nguồn vốn cho hoạt động của mình? Đồng thời, phân tích cấu trúc tài chính sẽ giúp ta đánh giá được hiệu quả hoạt động cũng như mức rủi ro mà doanh nghiệp có thể gặp phải. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên và để hiểu sâu hơn trong thực tiễn, trong thời gian thực tập tại Khách sạn Fortuna em mạnh dạn chọn đề tài: “Phân tích cấu trúc tài chính tại khách sạn Fortuna” làm đề tài chuyên đề tốt nghiệp của mình. Chuyên đề gồm ba phần: Phần 1: Cơ sở lý luận về phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp Phần 2: Phân tích cấu trúc tài chính tại khách sạn Fortuna Phần 3: Một số kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện cấu trúc tài chính tại khách sạn Fortuna

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC