Chuyên đề Phân tích hoạt động nhập khẩu: Thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm giảm chi phí kinh doanh tại công ty cổ phần vật tư và giống gia súc AMASCO

(Bản scan) Trong những năm gần đây, khi nền kinh tế thị trường ở nước ta phát triển theo chiều hướng thuận lợi, thông qua việc hội nhập và gia nhập các tổ chức thương mại thế giới WTO, hiệp hội các nước ASEAN, tổ chức APEC... góp phần đáng kể trong việc mang lại hiệu quả về các mặt kinh tế - chính trị - xã hội, làm thay đổi về cơ bản khái niệm kinh tế trong đời sống cộng đồng người Việt. Để có được và duy trì xu thế phát triển đó, người ta quan tâm xem xét và điều chỉnh rất nhiều yếu tố đã làm nên nó; đó là một hành lang pháp lý tương thích được thiết lập và củng cố đã được thể chế chính trị tạo nên, trào lưu hội nhập và xu thế toàn cầu hóa, sự phát triển của kinh tế thế giới trong thế kỷ mới XXI... Đứng trước những yếu tố thuận lợi về các mặt chủ quan và khách quan như nêu trên, nền kinh tế với quan điểm kinh tế được hiểu đúng nghĩa thay vì trước nay được hiểu một cách chủ quan do sự áp đặt của hệ thống chính trị đã bộc lộ những mặt tích cực của nó.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC