Chuyên đề Phân tích hợp tác thương mại Việt Nam - Liên minh châu Âu EU trong lĩnh vực dệt may

Thập niên cuối của thếkỷXX đã chứng kiến nhiều thay đổi lớn lao trên thếgiới. Những tiến bộvượt bậc của cuộc cách mạng khoa học công nghệcàng thúc đẩy quá trình toàn cầu hoá, khu vực hoá trên thế giới diễn ra mạnh mẽhơn xu thếhoà bình hợp tác pháp triển đang ngày càng trởthành xu thếchủyếu chi phối quan hệngoại giao các nước. Trong thếgiới ngày càng tuỳthuộc lẫn nhau nhu cầu vềphát triển, giao lưu kinh tế, văn hoá nhằm tăng cường sựhiểu biết đểhợp tác vì lợi ích dân tộc đang trởnên cấp thiết . Với một môi trường quốc tếthuận lợi nhưvậy, Quan hệViệt Nam – EU đã có đIều kiện chuyển sang một giai đoạn mới đầy triển vọng cảViệt Nam và EU đều có chung lơịích trong việc mởrộng và tăng cường quan hệhữu nghịtrên các lĩnh vực . EU là một trung tâm chính trịvà kinh tế, đóng vai trò quan trọng không chỉ ởChâu Âu, mà còn cảtrên toàn thếgiới . EU có trình độ khoa học kỹthuật hiện đại, có nguồn dựtrữngoại tệmạnh và là nguồn viện trợlớn cho Việt Nam . EU có điều kiện để đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tếcủa Việt Nam trong sựnghiệp đổi mới . Với đường lối đối ngoại độc lập, tựchủ, đa phương hoá đa dạng hoá các quan hệquốc tế, phá thếbao vây cấm vận, tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho công cuộc phát triển kinh tếxã hội và bảo vệ đất nước góp phần bảo đảm hoà bình, ổn định , an ninh và pháp triển trong khu vực cũng nhưtrên thếgiới . Mục đích của đềtài này là Phân tích hợp tác thương mại Việt Nam – Liên minh Châu Âutrong lĩnh vực dệt may . Để đạt mục đích trên đây , bốcục đềtài gồm 3 phần . Chương 1 : Một vài nét vềliên minh Châu Âu ( EU ) Chương 2 : Thực trạng thương mại Việt Nam – EU trong lĩng vực dệt may . Chương 3 : Các giải pháp thúc đẩy thương mại Việt Nam – EU trong lĩnh vực dệt may .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC