Chuyên đề Phân tích lợi nhuận và rủi ro tài chính tại ngân hàng công thương Đồng Tháp

Lợi ích lớn nhất của hội nhập kinh tế quốc tế đối với một quốc gia là tạo ra động lực phát triển cho nền kinh tế nói chung và của hệ thống ngân hàng nói riêng. Khi bước vào hội nhập, ngân hàng thương mại đóng một vai trò quan trọng không thể thiếu đối với nền kinh tế, nó phân phối nguồn vốn từ nơi thừa vốn đến nơi thiếu vốn, giúp tận dụng được nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư, để nguồn vốn này được lưu chuyển đều đặn khắp các thành phần kinh tế, tạo điều kiện thúc đẩy quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, khơi thông nhịp phát triển cho đất nước. Tuy nhiên, quá trình hội nhập cũng mở ra không ít khó khăn và thách thức đòi hỏi bản thân các ngân hàng thương mại phải nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh, mới có thể khẳng định được vị trí của mình trong hệ thống tài chính quốc gia và quốc tế.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC