Chuyên đề Phân tích tác động của Hiệp định Thương mại Việt – Mỹ đến tình hình xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ

Năm 1986 là một năm đánh dấu sự chuyển biến lớn trong tư duy kinh tế của Việt Nam, từ nền kinh tế tập trung chuyển sang nền kinh tế thị trường - mở cửa hội nhập với xu thế chung của thế giới. Đi song song với vấn đề hội nhập là sự gia tăng các hình thức hợp tác kinh tế quốc tế đa dạng trong đó thương mại quốc tế đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Qua hơn hai thập kỷ mở cửa phát triển, Việt Nam đã có quan hệ buôn bán với trên 120 quốc gia trên thế giới, ký Hiệp định thương mại với trên 60 nước và Thoả thuận về Quy chế Tối huệ quốc với hơn 70 nước và vùng lãnh thổ, trong đó đặc biệt phải kể tới Mỹ. Hiệp định thương mại Việt – Mỹ là một bước ngoặc lớn mở ra mối quan hệ thương mại sâu rộng giữa hai nước. Thực chất mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã được “hàn gắn” từ năm 1995 khi hai nước thiết lập mối quan hệ ngoại giao. Tuy nhiên, những người có tư tưởng tiến bộ và tầm nhìn chiến lược trong bộ máy lãnh đạo của cả hai nước đều nhận thức ra rằng bao nhiêu đó là chưa đủ cho mối quan hệ kinh tế và chính trị một cách lâu dài và chưa xứng đáng với tiềm năng thương mại giữa hai nước khi không có một khuôn khổ mang tính chất pháp lý nào ràng buộc mối quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Chính vì lý do đó mà Hiệp định thương mại Việt – Mỹ đã ra đời bất chấp sự phản đối của một số cá nhân trong nội bộ lãnh đạo của cả hai nước. Trải qua vô vàng những khó khăn và thời gian đàm phán kéo dài lên đến 4 năm với 11 vòng đàm phán cuối cùng Hiệp định Thương mại Việt – Mỹ cũng đã ra đời đáp ứng sự kỳ vọng về mối quan hệ thương mại của các cá nhân có tầm nhìn chiến lược của cả Việt Nam và Hoa Kỳ. Hiệp định thương mại Việt - Mỹ được ký kết (hoàn tất vào ngày 13/7/2000) đã mở ra nhiều triển vọng cho hàng hoá Việt Nam thâm nhập thị trường Mỹ - một thị trường tiêu thụ khổng lồ với nhiều phân đoạn thị trường chưa được khai thác. Bên cạnh những thuận lợi mà thị trường Mỹ mở ra đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam, hàng hoá của ta còn gặp phải rất nhiều thách thức khi tiếp cận thị trường này. Chính vì vậy việc tìm ra những tác động cũng như những cơ hội, thách thức và những biện pháp hiệu quả giúp cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận và trụ vững ở thị trường Mỹ là một việc làm vô cùng cần thiết. Đây Chuyên đề ngoại thương GVHD: Trần Thị Bạch Yến SVTH: LÂM PHƯỚC THUẬN 2 cũng là lý do khách quan khiến tôi chọn đề tài: “ Phân tích tác động của Hiệp định Thương mại Việt – Mỹ đến tình hình xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ” để có một cái nhìn sâu rộng hơn về hiệu quả của hiệp định thương mại mang tính chất song phương này

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC